Kumppaneille

Urheiluakatemiat ovat paikallisia ja seudullisia yhteistyöverkostoja, jossa oppilaitokset, seurat, urheiluorganisaatiot, kuntayhteisöt sekä erilaiset asiantuntijapalvelujen tuottajat työskentelevät yhdessä urheilijoiden opinto-, työ- ja urheilu-urien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Joensuun urheiluakatemian monista yhteistyökumppaneista keskeisimpiä ovat oppilaitokset ja laji-/seuraväki. Näiden tahojen kanssa akatemialla on yhteisiä sopimuksia, ohjeita ja aikatauluja, joista molempien osapuolien olisi syytä pitää kiinni.

Samoin tärkeätä olisi, että kukin osapuoli huolehtisi osaltaan, että muut oman organisaation toimijat tuntevat akatemian toiminnan ja että toimintaa kehitetään yhdessä urheilijoiden parhaaksi.

Tähän "kumppaneille" osioon on akatemian näkökulmasta keskeisiä asioita, jotka myös kumppeneiden toivotaan huomioivan. Niin oppilaitokset kuin laji-/seuraväkikin voi käyttää materiaalia apuna esim. oman henkilöstön akatemian toimintaan perehdyttämisessä.