"Jokaisena päivänä pitäisi kuulla vähintään yksi kaunis laulu, lukea hyvä runo, nähdä jokin oivallinen maalaus ja jos mahdollista, puhua muutamia järkeviä sanoja. "

- Goethe

kulttuuri_slider1
JTM_eijahiltunen3.jpg Eija Hiltunen
kulttuuri_slider2
TeamAri_torillaK2012 Kaisa Holopainen
IMG_4850.jpg
kulttuuri_slider3 Rami Saarikorpi
Claire_kuvakaruselliin Eija Hiltunen
Pääkirjasto sisältä

Kulttuurin virta

Kulttuurin virta tarjoaa tasa-arvoisesti ja tavoitteellisesti kulttuurisia kohtaamisia ja elämyksiä kaikille joensuulaisille peruskoulun 1. - 9. luokkien oppilaille. Lapset ja nuoret tutustuvat taiteen ja kulttuurin osa-alueisiin kuten musiikkiin, kirjallisuuteen, sanataiteeseen, kuvataiteeseen, muotoiluun, mediaan, historiaan ja kulttuurihistoriaan.

Kirjastot, museot ja konserttivierailut ovat koulutyötä monipuolistavia oppimisympäristöjä. Kulttuurin virta tuo kulttuuritoimintaa myös osaksi opetussuunnitelman sisältöjä.
Kulttuurin virta tukee laaja-alaisen oppimisen osaamistavoitteita. Kulttuurisisällöt vahvistavat osaltaan kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua. Kulttuurin ja taiteen tuntemus edistää monilukutaidon kehittymistä.
Kulttuurin virta myötävaikuttaa myös muiden osaamistavoitteiden saavuttamista.

Joensuun lastenkulttuurikeskus toteuttaa Kulttuurin virtaa yhteistyössä Joensuun kaupungin kulttuuripalveluiden, nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden sekä varhaiskasvatus- ja koulutus-keskuksen kanssa. Jokaisella koululla on kulttuuriyhteyshenkilö. Kulttuuriyhteyshenkilöt muodostavat Virtapiirin, jonka kautta viestitään Kulttuurin virran toiminnasta ja tapahtumista.

Lisää sisällöistä voit lukea tästä esitteestä.


Kulttuurin virta lukuvuonna 2017 - 2018

KULTTUURIN VIRTA Lukuvuoden 2017 - 2018 ohjelma 

Ekojen kirjastoreissu – Lähikirjastoon tutustuminen 1.-luokkalaisille
Aika: Syyslukukausi ja kevätlukukausi
Lukuvuoden alussa kirjasto kutsuu kaikki ekaluokat tutustumiskäynnille lähikirjastoon tai kirjastoautoon. Ekaluokkalaisten Tervetuloa-paketit jaetaan kouluille elokuussa.

Muusikko pulpetissa – Kaupunginorkesterin muusikoiden vierailu 2.-luokkalaisille
Aika: Syyslukukausi ja kevätlukukausi
Muusikkovierailut toteutetaan joustavasti muusikoiden ja koulujen aikatauluihin sopivasti.

Oppilaat konserttisalissa – Kaupunginorkesterin konsertti 3.-luokkalaisille
Metsä kutsuu kylään -konsertti toteutettiin syyskuussa. Kiitoksia kaikille osallistuneille!

WinkVinkVinkkaus kirjavaan elämään - Kirjavinkkaukset 4.-luokkalaisille
Aika: Syyslukukausi ja kevätlukukausi
Lukuvuoden aikana kaikki 4. luokat (tai yhdysluokat 3.-4.) saavat kirjavinkkausta. Opettaja ja vinkkari sopivat ajankohdan.

Muinaisilla poluilla – Museokierros esihistorian aikaan 5.-luokkalaisille
Aika: Syyslukukausi ja kevätlukukausi
Muinaisilla poluilla työpajavierailut järjestetään luokkien omien aikataulujen mukaan. Vierailuaikoja voi varata  pohjoiskarjalanmuseo@jns.fi . Lastenkulttuurikeskus tilaa ja maksaa bussit.

Taidemuseo Onnin Kulttuurin virtaa -kierrokset 6.-luokkalaisille
Aika: Viikot 11- 12 - 13.3.-19.3.2017. Aikataulut ja ilmoittautumisohjeet tammikuussa!

Karelia AMK:n osallistavat konsertit 7.-luokkalaisille
Toteutettiin syyslukukaudella, kiitos osallistumisesta!

Mediapajat – Median maailman käsittelyä 7.-luokkalaisille
Aika: Kevätlukukausi 2018, helmi-huhtikuu, aikataulut ja ilmoittautumisohjeet tammikuussa!

Taidetestaajat – Taide-elämyksiä 8.-luokkalaisille
Aikataulut toimitettu kouluille. Vierailut pääosin syyslukukauden aikana.

K-9 -kortti – Kulttuuri- ja liikuntaetuja 9.-luokkalaisille
K-9 -kortti jaetaan syyslukukauden alussa.
Tustustu K-9 –etuihin ja liity postituslistalle osoitteessa nuortenjoensuu.fi/fi/toimintaa-nuorille/k9/

 

Näiden lisäksi on tiedossa syventäviä osioita:

Dokkino esitykset Elokuvateatteri Tapiossa 28.2. - 4-6 -luokkalaisille ja yläkoululaisille

 

 

Päivitetty 25.01.2018

Kulttuurin virta-esite

Esite