"Kaavoitus"

Kotilahti

Asemakaava koskee Joensuun Pielisensuun (401) kylän tiloja 30:24, 15:55, 15:75, 15:96, 15:97, 876:1 ja lunastusyksikköä 167-871-1-4 (Rataosa 1705) sekä katualueita.

Kaavatyö on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta. Kotilahden sairaalan toiminta lakkaa vuoden 2018 alusta, kun toiminta keskitetään Siilaiselle valmistuvaan sairaalaan. Kaupungilla ei ole tiedossa uutta omaa käyttöä Kotilahden sairaalakiinteistölle. Tavoitteena on, että kaavatyön yhteydessä kiinteistön alueelle löydetään uusi omistaja ja kehittäjä.

Osa sairaalatoimintaan liittyneistä rakennuksista ja alueella olevat Joensuun Kodit Oy:n omistamat asuinrakennukset alkavat olemaan elinkaarensa loppupuolella. Alueen maankäyttöä kehitetään suunnittelemalla alueelle uutta asuntorakentamista.

Rautatieliikenteestä asumiselle aiheutuvia ympäristöhäiriöitä on tarkoitus vähentää suunnittelemalla ja toteuttamalla Lappeenrannanradan varteen meluvalli.

Maankäyttöratkaisussa huomioidaan arvokkaat rakennetun kulttuurihistorian kohteet ja alueella tiedossa olevat luontoarvot. Tehdyn luontoselvityksen perusteella alueella on erityisesti suojeltavien lajien elinympäristöjä.

Kaavaa esiteltiin 12.4.2017 klo 17.00 alkaen Kotikartanoyhdistyksen tiloissa, Kartanotie 9, 80230 Joensuu.

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa seuraavaan osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Lisätietoja antaa:
kaavoituspäällikkö
Juha-Pekka Vartiainen
juha-pekka.vartiainen@joensuu.fi
050 538 0708