"Hyvinvointia yhdessä"

Kotihoidon palvelusetelit

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.3.2013 § 51

Palveluseteleiden arvot 1.5.2013 alkaen
            
Kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu lyhytaikaiseen korkeintaan (4) neljä viikkoa kestävään kotihoidon palvelujen tarpeeseen asiakkaan kotona tai kodin ulkopuolella (tilapäinen kotihoidon seteli). Kotihoidon palveluseteliä voidaan käyttää myös kylvetyspalveluun asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta peseytyä omassa kodissaan puutteellisten peseytymistilojen vuoksi ja asiakas tarvitsee hoitajan apua hygienian hoidossa. Kotihoidon palvelusseteli ei sisällä kuljetusmaksua.

 • kotihoidon palveluseteli on tasasuuruinen ja arvoltaan 25 €/h

Kotisairaanhoidon palveluseteli on tarkoitettu ainoastaan sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin.

 •  kotisairaanhoidon palveluseteli on tasasuuruinen ja arvoltaan 25 €/h
 •  kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo lauantaipäivinä on 30 €/h
 •  kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo sunnuntaipäivinä on 35 €/h

Tulosidonnainen tukipalveluseteli on tarkoitettu vähävaraisille pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat apua siivoukseen alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi.

Setelin nettotulorajat ovat:

 • yhden (1) henkilön talous 900 €/netto/kk (tuloina ei oteta huomioon Kelan maksamaa hoitotukea)
 • kahden (2) henkilön talous 1600 €/netto/kk (tuloina ei oteta huomioon kelan maksamaa hoitotukea) 

Asiakkaan varallisuusrajat ovat:

 •  tilisäästöt 3000 €/yhden henkilön talous
 •  tilisäästöt 6500 €/kahden henkilön talous. 

Tukipalveluseteli on arvoltaan 25 €/h.

Kotiutusseteli on tarkoitettu erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta kotiutuville asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea kotiutustilanteisiin.

 • kotiutusseteli on tasasuuruinen ja arvoltaan 26 €/h
 • lauantain ja sunnuntain setelin tuntihintaa voidaan tarvittaessa kaksinkertaistaa kotiutusten edistämiseksi

Tuetun kotona asumisen seteli on tarkoitettu säännöllistä kotihoitoa tarvitseville asiakkaille.

 • Tuetun kotona asumisen setelin arvo määräytyy säännöllisen kotihoidon asiakasmaksutaulukon mukaisesti; kunta määrittelee palveluseteliarvon niin, että asiakas maksaa omavastuuta palveluntuottajalle saman verran kuin hän maksaisi kotihoidon maksua kunnan tuottamasta kotihoidon palvelusta. Tällöin palvelusetelipalvelu tai kunnan tuottama kotihoito ovat asiakkaalle samanhintaisia palveluja.
 • 1.5.2013 käyttöön otettavan tuetun kotona asumisen palvelusetelin asiakkaat ovat pääsääntöisesti nykyisiä säännöllisen kotihoidon palveluseteliä käyttäviä asiakkaita sekä tulosidonnaista tilapäistä kotihoidon palveluseteliä käyttäviä asiakkaita, mikäli nämä asiakkaat haluavat jatkaa saamaansa kotihoidon palvelua palvelusetelillä.

Matkakorvausseteli on tarkoitettu ensisijaisesti tuetun kotona asumisen palveluseteliä käyttäville asiakkaille, joiden koti sijaitsee yli 10 km päässä lähipalvelualuetaajamasta.

 • Matkakorvausetelin arvo 0,70 euroa/km. Ensimmäiseltä 10 kilometriltä matkakorvausta ei makseta.

Kotihoitopalveluja ja kotihoidossa käytössä olevia palveluseteleitä voidaan myöntää kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet täyttäville asiakkaille sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän määrärahan puitteissa. Palvelusetelin ja kotihoitopalvelujen myöntäminen edellyttää kotihoidon ammattihenkilön tekemää palvelutarpeen arviointia. Asiakkaan varallisuus ja maksukyky huomioiden palvelusetelin arvon ja säännöllisen kotihoidon maksun määrittelyssä voidaan käyttää tarvittaessa harkintaa.

Päivitetty 29.04.2013