"Rakennetaan"

Kerros- ja rivitalotontit

Tarjouskilpailu 8.6.2018- 28.6.2018 klo 15.00 asti

Joensuun kaupunki järjestää tarjouskilpailun kahdesta Penttilänrannan kerrostalotontista.

Tarjouskilpailun kohteena ovat Penttilän (16) kaupunginosan korttelissa 111 sijaitsevat kerrostalotontit 1 ja 2.

Kyseessä on hintakilpailu. Jätä tarjous sähköisesti palvelussamme https://kartta.jns.fi/ims/?REQUEST=SiteSearch&SiteClass=5

Tarjouksen jättöaika on pe 8.6.2018- to 28.6.2018 klo 15.00 asti.

Tontit luovutetaan hintakilpailuna korkeimman hintatarjouksen tehneille. Tontit ovat kilpailussa kahtena erillisenä kohteena, joista annetaan erilliset tarjoukset.

  • Pohjahinta tontilla 167-16-111-1 on                  700 000 €
  • Pohjahinta tontilla 167-16-111-2 on                  500 000 €.

Tarjouskilpailun voittajat varaavat tontit maksamalla varausmaksun, joka on 2,5 % tarjotusta ostohinnasta. Varausmaksu on maksettava kahden viikon kuluessa kilpailun ratkaisun jälkeen kaupungin erikseen laskuttamaa laskua vastaan ja se luetaan kauppahinnassa ennakkomaksuksi. Kaupan mahdollisesti peruuntuessa tarjoajasta johtuvasta syystä varausmaksua ei palauteta.

Tontin myymisestä tarjouskilpailun voittajalle päättää kaupunkirakennelautakunta. Myyntipäätös viedään lautakunnan päätettäväksi elokuussa 2018 tarjouskilpailun pohjalta, kun varausmaksu on maksettu.

Varausaika on 3 kk, jona aikana tonteista tehdään esikauppasopimus. Lopullinen kiinteistökauppa tehdään tammikuussa 2019.

Rakentamisvelvoiteaika myytävillä tonteilla on 3 vuotta kaupantekoajankohdasta.

TOTEUTUKSESSA HUOMIOITAVIA KAAVALLISIA ASIOITA

Asemakaavan mukaan mm. korttelin 111 tonteille 1 ja 2 on järjestettävä yksi yhteinen ajoneuvoliittymä Penttilänkadulta.

Tonttien 1 ja 2 rajalle on osoitettu asemakaavassa molemmille tonteille autokatoksen rakennusala. Autokatosten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida viereiselle tontille tulevan autokatoksen toteuttaminen.

Nämä edellyttävät yhteysjärjestelyjä ja rasitteiden perustamista.

Korttelin 111 on liityttävä luontevasti ympäröiviin alueisiin yleissuunnitelman mukaisesti. Yleissuunnitelmassa on esitetty korttelin 111 rajakorot ja hulevesien käsittelyperiaatteet, jotka on huomioitava suunnittelussa.

TARJOAJAN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

  • Kohteen päätoteuttajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin.
  • Yrityksen tulee olla hoitanut kaikki tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.
  • Yritys, jolla on rakentamaton kaupungin luovuttama kerrostalotontti tai tonttivaraus Penttilän kaupunginosan alueella ei voi osallistua kilpailun. Tonttia, jonka rakennuksille on myönnetty rakennuslupa ja rakentamisen aloituskokous on pidetty ennen tarjousajan päättymistä, ei pidetä rakentamattomana.

Tarjouksen liitteenä tulee olla todistukset em. vaatimusten täyttymisestä (mm. kaupparekisteriote, verovelkatodistus).

TAIDEHANKINNAT

Joensuun kaupunki on sitoutunut sijoittamaan Penttilänrannan alueen taidehankintoihin 1% :n summan alueen toteuttamiskustannuksista. Kilpailukohteessa toteutetaan samaa periaatetta.

Tontin ostajan tulee sitoutua kauppakirjassa tarkemmin määritettävään noin 1 %:n taidehankintaan.

Päivitetty 08.06.2018

KAUPUNKIRAKENNE-
PALVELUT

Muuntamontie 5
80100 Joensuu

YHTEYSTIEDOT

Web sisällön esity

Kalle Sivén
Kaupungingeodeetti
Puh. 050 511 0362
kalle.siven@joensuu.fi

Matti Toivanen
Maanmittausteknikko
Puh. 050 553 0406
matti.toivanen@joensuu.fi