pankkiaula3.jpg

Carelicumin käyttösäännöt

TERVETULOA CARELICUMIN KÄYTTÄJÄKSI
Carelicumin tilat ovat kaikille avoimet, ja alakerran yleisötilat maksutta kaikkien käytössä. Museon alue on pääsymaksullinen.

TALLENTAVA KAMERAVALVONTA
Carelicumissa käytetään tallentavaa kameravalvontaa.

ILMOITUSTAULU
Carelicumin ilmoitustaulu on Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa järjestettävien
kulttuuritapahtumien tiedotuskanava, ja tarkoitettu kaikkien tapahtumajärjestäjien käyttöön.


Ilmoitustaululle saa jättää julisteita tai ilmoituksia alueen kulttuuritapahtumista. Muita ilmoituksia ilmoitustaululle ei saa jättää (esim. mainokset).  Carelicumin henkilökunnalla on oikeus poistaa ja hävittää muut kuin tarkoituksenmukaiset ilmoitukset. Kiistanalaisissa tilanteissa ilmoituksen tarkoituksenmukaisuuden ratkaisee Carelicumin henkilökunta.


ESITETELINEET
Carelicumin esitetelineet on tarkoitettu kulttuuri- ja matkailuinformaation välittämiseen.
Esitetelineisiin ei omatoimisesti saa jättää materiaalia, vaan esitteitä tulee tarjota
Carelicumin henkilökunnalle. Carelicumin henkilökunnalla on oikeus poistaa ja hävittää muu kuin tarkoituksenmukainen esitemateriaali. Kiistanalaisissa tilanteissa esitteiden mahdollisesta jakelusta Carelicumissa päättää Carelicumin henkilökunta.


TAPAHTUMAT CARELICUMISSA
Vapaa-aikakeskus järjestää Carelicumissa omaan toimialaansa liittyen erilaisia
tapahtumia joko yksin tai yhteistyössä eri tahojen kanssa. Carelicumin tiloja voi vuokrata tapahtumille. Tapahtumien järjestämistä koordinoivat ja niistä tarvittaessa päättävät palveluneuvojat.


SANITEETTITILOJEN KÄYTTÖ
Carelicumin 1. kerroksesta löytyvät asiakas-wc:t. Saniteettitiloja tulee käyttää asianmukaisesti. Carelicumin henkilökunnalla on oikeus avata tilojen ovet, jos ne ovat jääneet lukituiksi huomattavan pitkäksi aikaa, ja jos sisällä oleva asiakas ei reagoi koputuksiin tai tiedusteluihin.


KÄYTTÖOIKEUDEN MENETTÄMINEN
Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen henkilökuntaa tai toista asiakasta kohtaan kiellosta huolimatta voi johtaa käyttöoikeuden määräaikaiseen menettämiseen. Henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan Carelicumin tiloista. Käyttöoikeuden voi menettää myös Carelicumin omaisuuden turmelemisesta.
Käyttöoikeuskiellon määrää joko turvallisuuspäällikkö tai hänen valtuuttamansa vapaa-aikakeskuksen henkilökuntaan kuuluva. Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kielto annetaan suullisesti tai kirjallisesti. Kesto määritellään tilannekohtaisesti.


MUUTA
Carelicumin toimintaa ja palvelua koskevat toivomukset ja huomautukset voi tehdä Carelicumin henkilökunnalle.


Asiakassuhteesta aiheutuvat erimielisyydet ja maksuvelvollisuudet käsitellään Joensuun käräjäoikeudessa.

Päivitetty 27.11.2017

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!