"pyörällä pääsee"

Kävely - pyöräily - mopoilu

Joensuu tunnetaan opiskelija- ja pyöräilykaupunkina, jossa lyhyet välimatkat, maltilliset korkeuserot ja kattava kevyen liikenteen väyläverkosto luovat hyvät edellytykset ympärivuotiselle pyöräilylle.

Joensuussa kaikista arjen matkoista vähintään 3 matkaa 10:stä (32 %) tehdään pyöräillen. Pyöräilyn kulkutapaosuus onkin yli 3-kertainen maan keskiarvoon verrattuna. Myös jalankulun osuus on merkittävä (14 %). Mopoilun kulkutapaosuus on Joensuussa alle 0,5 % mopoilun suosion kasvusta huolimatta.

Kävelyn ja pyöräilyn strategian tavoitteena on näiden kulkumuotojen osuuden edelleen kasvattaminen. Jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksiä, niiden turvallisuutta ja esteettömyyttä kehitetään kunnostamalla ja täydentämällä väyläverkostoa ja kävelyalueita sekä tehostamalla väylien talvihoitoa. Vilkkaan jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteen sovittaminen autoliikenteen ja pysäköinnin kanssa keskustan ahtailla kaduilla on oma haasteensa. Liikekeskustassa pysäköintiä pyritään keskittämään ja sitä kautta vapauttamaan tilaa jalankululle ja pyöräilylle. Uusilla asuinalueilla kevyen liikenteen reiteille väylineen ja puistoraitteineen varataan tilaa kaavoitusvaiheessa. Reitit toteutetaan yhdessä katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.

Mopoilun paikka taajamaliikenteessä on ajoradalla sen oikeassa reunassa. Mopo onkin moottoriajoneuvo, jonka kuljettajalla on lähes samat velvollisuudet ja oikeudet kuin auton kuljettajalla. Katuverkon pyöräteillä on mopoilu sallittua ainoastaan tärkeimpien, vilkkaiden pääteiden alikulkukäytävien yhteydessä. Taajamien ulkopuolisten maanteiden kevyen liikenteen väylillä on mopoilu sallittua tapauskohtaisesti esimerkiksi silloin, jos maantiellä on korkea nopeusrajoitus ja rinnakkainen katuyhteys puuttuu. Mopolla saa ajaa kevyen liikenteen väylällä vain, jos liikennemerkissä on lisäkilpi: "Sallittu mopoille".

Moottoritiellä jalankulku sekä polkupyörällä, mopolla ja mopoautolla ajaminen on kiellettyä.
 

Kartta kevyen liikenteen väylistä, joissa mopoilla ajo on sallittu (pdf, 680 kb)

Päivitetty 12.05.2016

Joensuun pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelma 2030

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia 2020

Joensuun keskustan ja Niinivaaran palvelualueiden esteettömyysselvitys 2015