"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Joensuun kaupungin organisaatio

Joensuun organisaatio koostuu konsernin johdosta sekä elinvoiman, hyvinvoinnin ja kaupunkiympäristön toiminta-alueista.

Elinvoiman alueeseen kuuluvat muun muassa työllisyyspolitiikka, elinkeinojen kehittäminen, edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet, koulutus toisen asteen koulutuksesta ylöspäin, kansainväliset asiat ja asuntopolitiikka.

Hyvinvoinnin toiminta-alueeseen kuuluvat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut sekä vapaa-aikapalvelut, eli kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Kaupunkiympäristön toiminta-alueeseen sisältyvät maankäytön suunnittelu, yhdyskuntatekniikka, jätehuolto, liikennesuunnittelu, joukkoliikenne, ympäristöpolitiikka, rakennusvalvonta ja pysäköinninvalvonta.

Konsernipalvelut

  • Hallintopalvelut
  • Henkilöstöpalvelut
  • Talouspalvelut

Elinvoiman toimiala

Hyvinvoinnin toimiala

  • Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut
  • Vapaa-aikapalvelut

Kaupunkiympäristön toimiala

  • Kaupunkirakennepalvelut
  • Lupa- ja viranomaistoiminnot
  • Tekninen keskus
  • Tilakeskus
  • Joensuun Vesi

 

Päivitetty 01.03.2017