"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Joensuun kaupungin organisaatio

Joensuun organisaatio toimii sovelletulla tilaaja-tuottaja -mallilla, jossa valtuusto tilaa ja lautakunnat tuottavat kuntalaisten tarvitsemat palvelut.

Joensuussa on käytössä sovellettu tilaaja-tuottaja -malli. Tämä tarkoittaa, että kaupunginvaltuusto ja -hallitus  määrittelevät tilatessaan minkä tasoisia palveluita, kuinka paljon ja mihin hintaan kaupunkilaisille tuotetaan. Palveluja tuottavat lautakunnat pohtivat, kuinka tilaus toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Tilaukset tehdään vuosittain talousarvion yhteydessä.

Tilaajan tehtävänä on kuulla asukkaita ja koota tietoa palvelutarpeista. Yhteistyökumppaneina tässä ovat muun muassa asukas- ja kyläyhdistykset, vanhempaintoimikunnat, nuorisovaltuusto sekä vammais- ja vanhusneuvostot.

Tuottaja vastaa puolestaan asiakkaiden tyytyväisyydestä. Tuottaja kerää asiakaspalautetta, jonka pohjalta tehdään mahdollisia muutoksia palveluiden järjestämiseen.

Tilaajan organisaation muodostaa konsernihallinto, johon kuuluvat

  • hallintoyksikkö
  • talous- ja strategiayksikkö
  • henkilöstöyksikkö
  • tilakeskus
  • kaupunkirakenneyksikkö

sekä Joensuun seudun hankintatoimi

Tuottajaorganisaatioon kuuluvat

  • sosiaali- ja terveyskeskus
  • varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus
  • vapaa-aikakeskus
  • tekninen keskus sekä
  • liikelaitokset
Päivitetty 21.12.2016