Kansalaisopiston tuottamia hyötyjä tutkitaan

Jokainen kansalaisopistossa aikaisemmin opiskellut on varmasti huomannut, että kurssit tarjoavat monenlaisia hyötyjä, esimerkiksi oppimisen iloa, uusia ystäviä ja onnistumisen kokemuksia. Joensuun seudun kansalaisopistossa käynnistyy syyskuussa Itä-Suomen yliopiston tutkimushanke, jonka tavoitteena on arvioida tällaisia hyötyjä joita kansalaisopisto-opiskelu tuottaa osallistujille ja yhteiskunnalle. Lisäksi arvioidaan, onko näillä hyödyillä myös taloudellisia, rahassa mitattavissa olevia vaikutuksia. Tutkimus tuottaa tietoa kansalaisopistoa, sivistystointa ja kuntalaisten hyvinvointia koskevan päätöksenteon ja keskustelun pohjaksi.

Tutkimukseen osallistuminen on luonnollisesti vapaaehtoista, ja tapahtuu täysin nimettömänä. Tavoitteena on saada vastaajiksi noin 1000 opiskelijaa. Hankkeessa kerätään seuranta-aineisto kahdessa vaiheessa lukuvuoden 2017-2018 aikana: lähtötilannekysely toteutetaan syyskuun aikana eli opintojen alussa, loppukysely huhti-toukokuussa lukuvuoden lopussa. Lisäksi tehdään muutamia opiskelijahaastatteluja elo-syyskuussa 2018. Tavoitteena on toteuttaa aineistonkeruu niin, ettei se häiritse opiskelua ja opetusta. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu näppärästi verkkolomakkeella, mutta myös perinteinen paperilomake on tarjolla.

Kansalaisopiston tuottamat sivistyshyödyt ja sosiaalinen tuottavuus kuntakontekstissa (KASTU) – tutkimushanke toteutetaan 1.9.2017 – 31.12.2018 Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoituksella.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa prof. Jyri Manninen, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050-3815359, jyri.manninen@uef.fi