Tieto ja -viestintätekniikka

Yhteystiedot
Terho Kontkanen | puh. 050 574 4432 | terho.kontkanen(at)joensuu.fi

Selaa kursseja osoitteessa www.opistopalvelut.fi/joensuu

Tieto- ja viestintätekniikan kursseilla on mahdollisuus kehittää sekä ylläpitää tietoja ja taitoja informaatioteknologian alalla. Opit tietotekniikan hyväksikäyttöä sekä työelämän että henkilökohtaisten tarpeiden osalta. Kohdennamme kursseja eri osaamisvaiheissa oleville henkilöille niin päivä- kuin iltaryhminä. Ainealueella järjestämme myös mobiilivälineiden, kuten tablettien ja älykännyköiden hallintakursseja, sekä ohjelmoinnin verkkokursseja. Ammatillisia taitoja kehittävät parhaiten tietokoneen a-ajokortti valmennuskurssit ja tentit.

Periaatteitamme ovat ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen, osaamisen ylläpitäminen sekä ajassa eläminen. Korostamme tiedonhankinnan, sen suodattamisen ja kriittisyyden merkitystä tieto- ja viestintätekniikan alalla.

Lisää tietoa tieto- ja viestintätekniikan kursseista ja ainealueesta Peda.net-sivulla.

Tietotekniikan kurssien tasoluokitus

Vertaa kurssin esittelytekstin lopussa olevaa tasoluokkaa (esim. Taso: [1]) oheiseen sanalliseen kuvaukseen. Valitse kurssi siitä tasoluokasta, johon arvioit tietosi ja taitosi sijoittuvan.

TASO 1. Oppilaalla ei ole aiempaa kokemusta tietokonelaitteista ja ohjelmista. Ei omista omaa laitetta, arastelee laitteen käyttöä. Epäluuloinen laitteen käytön oppimisen ja hyödyn suhteen.

TASO 2. Oppilaalla on vähäinen kokemus tietokoneen käytöstä. Taidot rajoittuvat jonkin yksittäisen ohjelman osaamiseen (esim. pelkkä kirjoittaminen tai netin selailu). Näppäimistön ja hiiren käyttö on kuitenkin tuttua. Tietojen tallentamisessa, hakemisessa, useamman ohjelman käyttämisessä tai ohjelmien monipuolisessa osaamisessa on puutteita. Tiedot voivat olla myös vanhentuneita. Oppilas omistaa mikron, eikä arkaile tietokoneen käyttöä. Ei tunne sosiaalista mediaa, kuten Facebookia tai blogeja. Tuntee kumminkin sähköpostin, joskin kaikilta osin sen käyttö ei ole sujuvaa.

TASO 3. Oppilaan tiedot ja taidot ovat keskimääräisiä. Tietokoneen käyttökokemusta on kertynyt jo useammalta vuodelta. Tekstien kirjoittelu, tallentaminen, haku, tulostaminen onnistuvat hyvin, mutta esim. kirjoitusohjelman monipuolinen käyttö ei vielä onnistu. Internetin selailu ja sähköposti ovat perusteiltaan hallinnassa ja esim. laskut maksetaan tietokoneella. Taitoja puuttuu lähinnä laitteen ylläpidon osalta tai esim. kuvankäsittelytaidot puuttuvat. Omistaa mahdollisesti joitakin lisälaitteita kuten digikameran tai skannerin, mutta ei osaa hyödyntää niitä kovin hyvin.

TASO 4. Oppilas käyttää laitetta lähes päivittäin. Omistaa tai käyttää useita oheislaitteita (esim. tulostin, kamera, videokamera, skanneri) ja käyttää niitä säännöllisesti. Uusii laitteensa vähintään viiden vuoden välein, mutta ei välttämättä käytä uusimpia ohjelmaversioita. Osaa asentaa ohjelmia internetistä ja pystyy asentamaan laitteet käyttökuntoon. Erikoisemmat sovellukset kuten esim. videoiden leikkaaminen, valokuvien monipuoliset säädöt ja kotisivujen teko eivät ole vielä hallinnassa. On keskimääräistä kiinnostuneempi tietotekniikasta myös muiden kuin Windows-laitteiden osalta, esim. taulutietokoneet, älykännykät.