Kielet

Yhteystiedot
Juha Pasanen | puh. 050 572 5984 | juha.pasanen(at)joensuu.fi
Anne Siippainen-Miljuhin | puh. 050 912 6689 | anne.siippainen-miljuhin(at)joensuu.fi

HAEMME KOREAN OPETTAJAA
Ota yhteyttä Juha Pasaseen (yhteystiedot yllä)

Selaa kursseja osoitteessa www.opistopalvelut.fi/joensuu

Kieli tuo maailman lähellesi

Tavoitteenamme on oman kielellisen ja kulttuurisen taustansa tunteva kansalainen, jolla on tarvittavat vieraan kielen ja kulttuurin taidot toimia yhdentyvässä ja kansainvälistyvässä maailmassa niin vapaa-ajalla kuin työssäkin.

Erityisesti haluamme tarjota vieraiden kielten ja kulttuurien joustavia opiskelumahdollisuuksia niissä kielissä ja niillä taitotasoilla, joihin sinulla ei muuten olisi mahdollisuutta tällä alueella.

Kursseja on tarjolla vuosittain n. 16 kielessä, suomi vieraana kielenä mukaan lukien.

Englanti
Espanja
Italia
Japani
Karjala
Kiina
Kreikka
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Suomi
Turkki
Työpaja
Unkari
Venäjä
Viittomakieli
Viro

Lisää tietoa kielten ainealueesta peda.net-sivustolla.

Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot ovat näyttökokeita, joiden avulla voit hankkia virallisen todistuksen kielitaidostasi riippumatta siitä, miten tai missä olet kielitaitosi hankkinut. Vuoden 2003 kesäkuusta lähtien tutkinnon suomen tai ruotsin kielen todistuksella on voinut osoittaa myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää kielitaitoa.  

Ilmoittautuminen Pohjois-Karjalan Kesäyliopistoon.
Puh. 050 430 4519
Ilmoittautumiset osoitteesta www.pkky.fi/oppilaitokset/kesayliopisto/Sivut/yki.aspx löytyvällä ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostilla kesayliopisto(at)pkky.fi

Lisätietoa yleisistä kielitutkinnoista www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot.

Kielten tasokuvaukset

Perustaso     

1.  ALKEISTASO        
Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai arkielämään.  Saa selville perustiedot yksinkertaisista teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja katkonaista ja ääntämisessä puutteita. Pystyy kirjoittamaan lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita.

2.  SELVIYTYJÄN TASO    
Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista.

Keskitaso

3. KYNNYSTASO            
Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen, jos aihepiiri on tuttu. Ymmärtää tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen erityistuntemusta. Normaalitempoinen mutta pitkä ja vierasta aihetta käsittelevä puhe ja tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikka kieliopilliset ja sanastolliset puutteet vaikeuttavat ymmärtämistä.

4.  OSAAJAN TASO        
Ymmärtää normaalitempoista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä, mutta joitakin yksityiskohtia voi jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä.     

Ylin taso

5. TAITAJAN TASO            
Ymmärtää pidempää, normaalitempoista puhetta sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka se vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää kieliopillisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja nykykirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa tuottaa vaikeuksia.

6.  MESTARIN TASO
Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.