"pyörällä pääsee"

Sijoittamissopimus, katulupa, tilapäiset liikennejärjestelyt sekä myynti- ja mainospaikat katu- ja yleisellä alueella

Sopimukset ja luvat haetaan Lupapiste.fi – palvelun kautta.

Sijoittamissopimus

Pysyvän putken, johdon, kaapelin tai muun laitteen, rakenteen tms. sijoittamisesta katu- tai muulle yleiselle alueelle on tehtävä sijoittamissopimus hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Sijoittamissopimus on maksuton.

Sopimuksen liitteeksi tarvittavan suunnitelmakartan pohjana on oltava ajantasainen pohjakartta. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan. Sijoittamissuunnitelman hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö, kuten mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen ja puuston selvittäminen.

Tonttien vesi- ja viemäriliittymät edellyttävät liittymissopimusta Joensuun Veden kanssa.

Katulupa

Kaduilla tai muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin tulee hakea katulupaa Lupapiste.fi palvelussa 21 vrk ennen töiden aloittamista. Työt saa aloittaa, kun katulupa on käsitelty ja hyväksytty. Vuoto- yms. hätätöissä katulupaa on haettava viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Katuluvasta peritään kaupunkirakennelautakunnan päätöksen 9.1.2018 § 6 mukaiset maksut.

Sivun alaosassa oleva linkki "Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot" sisältää ohjeet, ehdot ja maksut yleisellä alueella toimimiseen. Maksuluokituskartasta ilmenevät maksuluokat alueittain. Katuluvan ohjeiden ja ehtojen tarkoituksena on, että alueet pysyvät mahdollisimman hyvin alkuperäistä vastaavassa kunnossa ja ohjata toimintaa siten, että töistä on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja muulle ympäristölle.

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä ovat esimerkiksi:

  • kaivutyöt
  • kiinteistöjen rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi
  • vesijohto-, viemäri-, sähkö-, puhelin- ja kaukolämpötyöt
  • yleiselle alueelle pystytettävät rakennustelineet
  • kadulta tapahtuvat nostot
  • siirto- ja kuormalavojen säilyttäminen kadulla
  • kattolumien pudottaminen kadulle

Katulupaan liitettävät tilapäiset liikennejärjestelyt

Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan kadulla tehtävien töiden yhteydessä ja tarvittaessa erikoiskuljetuksia varten.  Tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma on liitettävä katulupaan, mikäli työt vaikuttavat liikennealueen käyttöön.

Tilapäisessä liikennejärjestelysuunnitelmassa on osoitettava liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden sijoitus mittaviivoin. Jos työ toteutetaan useassa vaiheessa, on jokaisesta vaiheesta oltava oma suunnitelma. Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisun "Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla 1/2013" tyyppiratkaisujen tai kaupunkirakennepalvelujen laatimien tyyppipiirustusten mukaisesti. Tällöin on varmistettava tyyppiratkaisun soveltuvuus kohteeseen sijoittamalla tyyppiratkaisussa esitetyt liikennemerkit kartalle. Kaivantojen suojaustapa on käytävä ilmi suunnitelmasta.

Kaupunki tekee päätöksen tilapäisistä liikennejärjestelyistä tieliikennelain ja -asetuksen perusteella.

Myynti- ja mainospaikat katu- ja yleisellä alueella

Yksittäisten myynti- ja mainospaikkojen alueen vuokrausta katu- tai yleisellä alueella haetaan Lupapiste.fi palvelusta. Linkki myynti- ja mainospaikkojen hinnastoon on sivun alaosassa.

Tästä pääset tutustumaan Joensuun kaupunkirakennelautakunnan hyväksymiin ulkomainoslaitteiden käyttöperiaatteisiin.

Linkki suoraan siirrettävien mainostelineiden (A-standit) sijoitus- ja lupaohjeisiin.

Torien ja yleisten alueiden muu käyttö

Torien myyntipaikoista ja tapahtumista kadulla tai muilla yleisillä alueilla tarvittavista luvista ja sopimuksista löytyy lisätietoa kaupungin Tapahtumat -sivuilta.

 

 

Tee hakemus tästä:

 

pikaopas Lupapisteen käyttöön

 

Lupapisteen ratkaisu aktiivisesti Lupapisteessä toimiville yrityksille on Lupapisteen Yritystili, lue tilistä enemmän:

Lupapiste.fi/ammattilaisille

 

 

Lupien hakemisen neuvonta:

Kaupunkirakennepalvelut


toimistoinsinööri
Martti Halimaa
p. 050 057 2764
 
yhdyskuntainsinööri
Juha Kokko
p. 050 598 4519
 
yhdyskuntainsinööri
Hanna Hirvonen
p. 050 354 0567