"Kaavoitus"

Tekninenvirasto2net.jpg
Tekninenvirasto3net.jpg
Tekninenvirasto4net.jpg

Kaavoitus

Kaavoitus vastaa maankäytön suunnittelusta Joensuun kaupungin alueella. Kaavoitus huolehtii kaupunkirakenteen, kaupunkikuvan ja kaupunkiympäristön kehittämisestä ohjaamalla ja yhteen sovittamalla muutoshankkeita.

Kaavoitus valmistelee asemakaavat, yleiskaavat ja näiden muutokset kaupungin luottamuselinten päätettäviksi. Lisäksi kaavoituksessa valmistellaan haja-asutusalueelle rakentamiseen liittyvät suunnittelutarveratkaisut ja päätökset, jotka koskevat poikkeamista esimerkiksi asemakaavan määräyksistä.

Lisää tietoa maankäytön suunnittelusta löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta.

Päivitetty 03.05.2013

Linkkejä

Valtion ympäristöhallinto: www.ymparisto.fi

Päivitetty 11.05.2015

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!