Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoilla ratkaistaan, mihin tarkoitukseen maa-alueita käytetään ja mitkä ovat maan käyttämisen ja rakentamisen pelisäännöt. Yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua.

Kaavoitus Joensuussa

Asema- ja yleiskaavat valmistelee kaupunkiympäristön yhdyskuntasuunnittelun kaavoitus. Kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kunkin vireillä olevan kaavan valmistelijan löydät kaavahankkeen sivulta.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan laatimisesta vastaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Maakuntakaavaan voit tutustua Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivuilla.

Yleistietoa suomalaisesta maankäytön suunnittelujärjestelmästä löydät valtion ympäristöhallinnon sivuilta. Kaavoitusta ohjaavan maankäyttö- ja rakennuslain löydät Finlexistä.

Miten vaikutat kaavaan?

Kaavan laadintaan liittyy yleensä kolme vaihetta: vireilletulo-, luonnos- ja ehdotusvaihe. Kaikissa näissä vaiheissa osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide tai muistutus.

Osallisella tarkoitetaan esimerkiksi:

  • kaavoitettavan alueen maanomistajia
  • kaavoitettavan alueen asukkaita
  • henkilöitä tai yhteisöjä joiden oloihin kaava voi vaikuttaa
  • viranomaisia ja yhteisöjä joiden toimialaa kaava koskee.

Pienissä asemakaavamuutoksissa vireilletulo- ja luonnosvaihe voi olla yhdistetty, jolloin kaavatyö sisältää vain kaksi vaihetta.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä:

  • kaupungin verkkosivulla
  • Muuntamontien palvelupisteessä, Muuntamontie 5
  • kaupungintalolla, Rantakatu 20.

Kaavaan liittyvät kuulutukset julkaisemme kaupungin verkkosivuilla ja Karjalan Heilissä.

Jätä mielipide tai muistutus kaavoitus@joensuu.fi tai osoitteeseen Kaupunkirakennepalvelut/Kaavoitus, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Kaavoitus aloitusvaiheen haitari

Aloitusvaihe

Kaavoitus luonnosvaiheen haitari

Luonnosvaihe

Kaavoitus ehdotusvaiheen haitari

Ehdotusvaihe

Mielipiteiden ja muistutusten käsittely (haitari)

Mielipiteiden ja muistutusten käsittely

Päätöskäsittely ja valituksen jättäminen (haitari)

Päätöskäsittely ja valituksen jättäminen

YHTEYSTIEDOT

Juha-Pekka Vartiainen

kaavoituspäällikkö
050 538 0708
juha-pekka.vartiainen@joensuu.fi

Kantakaupunki

Antti Rissanen

kaavoitusarkkitehti
050 448 1365
antti.rissanen@joensuu.fi

Sanna Seppänen

maankäytön suunnittelija
050 435 3541
sanna.seppanen@joensuu.fi

Simo Vaskonen

kaavoitusarkkitehti
050 315 6623
simo.vaskonen@joensuu.fi

Natalia Musikka

maankäytön suunnittelija
050 471 5701
natalia.musikka@joensuu.fi

Muut alueet

Vesa Huohvanainen

maankäytön suunnittelija
050 315 6521
vesa.huohvanainen@joensuu.fi

Kimmo Kymäläinen

maankäytön suunnittelija
050 349 4920
kimmo.kymalainen@joensuu.fi

Kaavoitus (maps)

Muuntamontie 5, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute