"Kaavoitus"

Luvat

Poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu ja maisematyölupa ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakentamiseen tai maiseman muuttamiseen liittyviä lupia. Lupapäätösten valmistelusta vastaa Joensuussa kaupunkirakennepalvelujen yhdyskuntasuunnittelu.

Poikkeamispäätös tarvitaan, jos suunniteltu rakentaminen ei vastaa voimassa olevia rakentamismääräyksiä.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan, jos  uusi rakennushanke sijoittuu asemakaavoittamattomalle alueelle, joka on jo ennestään taajaan rakennettu tai erikseen määrätty suunnittelutarvealueeksi.

Maisematyölupa tarvitaan puiden kaatamiseen ja muihin maisemaa muuttaviin töihin asemakaava-alueilla ja rakennuskieltoalueilla, joissain tapauksissa myös yleiskaava-alueilla.

Tarkempaa tietoa luvista saa vasemmalla olevasta valikosta.

Päivitetty 12.01.2017