"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Johtokunnat

Joensuun kaupungin luottamushenkilöorganisaatiossa on kaksi johtokuntaa, elinvoimajohtokunta ja teknisten palvelujen johtokunta.

Elinvoimatoimialalla toimiva elinvoimajohtokunta vastaa muun muassa kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta. Johtokunta vastaa myös konsernin ja yliopiston sekä toisen asteen koulutuksen yhteistyöstä sekä elinvoimaan liittyvistä kansainvälisistä asioista.

Kaupunkirakennelautakunnan alainen teknisten palvelujen johtokunta toimii yhtäältä teknisen keskuksen johtokuntana ja toisaalta kuntalain 9 luvun mukaisena kunnan liikelaitoksena toimivan Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokuntana.

Päivitetty 18.01.2017