"Järjestöissä on voimaa..."

Nuorisoavustukset

Nuorisolain 27.1.2006/72 tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvuja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Joensuun kaupungin Nuorisopalvelut tukee vuoden 2016 aikana järjestöjen ja nuorten omien ryhmien toimintaa yhteensä 104 000,00 €:lla.

Nuorisopalveluiden avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä vapaa-aikalautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen tai vuosittaisiin painopistealueisiin.

 

Avustuksia koskevat ohjeet


Avustusohjeista päättää vuosittain Vapaa-aikalautakunta. Vuoden 2016 avustuksia haetaan sähköisesti www.nuortenjoensuu.fi -sivuston kautta.

Päivitetty 11.02.2016

Ohjeita