"Järjestöissä on voimaa..."

Nuorisoavustukset

Nuorisolain 1285/2016 tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa,tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista,tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekäparantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö.

Joensuun kaupungin Nuorisopalvelut tukee vuoden 2017 aikana järjestöjen ja nuorten omien ryhmien toimintaa yhteensä 104 000,00 €:lla.

Nuorisopalveluiden avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä vapaa-aikalautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen tai vuosittaisiin painopistealueisiin.

 

Avustuksia koskevat ohjeet


Avustusohjeista päättää vuosittain Vapaa-aikalautakunta. Vuoden 2017 avustuksia haetaan sähköisesti miunpalvelut.fi -palvelun kautta avustusohjesäännön mukaisesti. Avustusten hakeminen edellyttää järjestön kirjautumista palvelun käyttäjäksi.

Päivitetty 24.03.2017

Ohjeita

0.1MB, PDF