"Miun lempiväri on koivunvihreä"

Kevät Hiidenvaarassa

Ilmasto

Maapallon ilmasto on muuttumassa. Maapallon keskilämpötila on kohonnut 0,74 astetta viimeisimmän sadan vuoden aikana. Pohjoisessa kuten Suomessa muutokset ovat vielä nopeampia. Myös merenpinta on noussut ja jää- sekä lumipeitteet ovat ohentuneet.

Lämpötilan nousu johtuu hyvin todennäköisesti pääosin maapallon kasvihuoneilmiön voimistumisesta, minkä aiheuttaa hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrän kasvu ilmakehässä.

Ilmaston muutokseen voidaan vaikuttaa. Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää ja muutokseen voidaan varautua ja siihen pitää myös sopeutua.

Yritykset, yhteisöt, kunnat ja yksityiset kuntalaiset voivat kaikki osaltaan omilla toimillaan vaikuttaa.

Joensuun kaupunki on sitoutunut kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Työtä tehdään Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman toteuttamisen ja hankkeiden kautta. Ilmastotori eväitä vähähiilisyyteen -hankeessa muun muassa käynnistettiin Joensuun seudun ilmastokumppanuus -verkosto. Elokuussa 2018 käynnistyy Ilmastokorttelit -hanke.

Kaupunki on tehnyt myös työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen (KETS) aikavälille 2017–2025.

 

Päivitetty 20.03.2018