"Sosiaalipalveluita meille kaikille"

Harkinnanvaraiset palvelut

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään kunnan tähän tarkoitukseen varaamien määrärahojen puitteissa. Määrärahasidonnaisten palveluiden ja tukitoimien tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pitkäaikainen.
Hankkimisesta aiheutuvista todellisista kustannuksista korvataan vammaiselle henkilölle puolet.