Tervetuloa opiskelijaksi Joensuun yhteiskoulun lukioon!

Kevään 2018 toisen asteen yhteishaku tapahtuu 20.2.-13.3.2018. Joensuun yhteiskoulun lukion yleislinjalle valitaan keväällä 2018 140 opiskelijaa, urheilulinjalle eli urheilulukioon 40 ja musiikin- ja ilmaisun linjalle 30. Lopullisten valittujen määrä voi vaihdella, riippuen musiikin- ja ilmaisun linjalle sekä urheilulinjalle hakevien tasosta ja määrästä. Joensuun yhteiskoulun lukion urheilulinjalla on elokuusta 2018 alkaen opetusministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä eli se on osa valtakunnallista urheilulukioverkostoa.

Joensuun yhteiskoulun lukioon hakeminen

JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION HAKIJAN OPAS TÄSTÄ LINKISTÄ!

Hei! Tervetuloa hakemaan Pohjois-Karjalan modernimpaan, monipuolisempaan ja suurimpaan päivälukioon! Meillä kurssitarjonta on laadukasta, laajaa ja tilat, henkilökunta sekä välineet huippuluokkaa! Katso video lukiostamme tästä linkistä!smiley

JYKKI-päivät 9 luokkalaisille järjestetään 16.-17. tammikuuta 2018. Lisätietoja opinto-ohjaajilta. Vanhemmille  (ja toki myös nuorille) on Joensuun yhteiskoulun lukion esittelytilaisuus tiistai-iltana 16. tammkikuuta kello 18.00 alkaen (os. Papinkatu 3, Joensuu, ruokasali).

Joensuun yhteiskoulun lukiossa on yleislinjan lisäksi laadukkaat urheilulinja sekä musiikin ja ilmaisun linja. Kevään 2018 yhteishaussa yleislinjalla opiskelijapaikkoja oli  jaossa 140, urheilulinjalla (urheilulukio) 40 sekä musiikin ja ilmaisun linjalla  30 eli yhteensä 210 paikkaa. Panostamme taiteiden ja tieteiden lisäksi vahvasti myös yrittäjyyskasvatukseen, kurssien lisäksi jokaisella luokalla on myös oma kummiyrityksensä.

Alla on liitteitä, mm. lukion ainevalintakortti lukuvuodelle 2018-2019 täytettäväksi yhteishaun yhteydessä.

Joensuun yhteiskoulun lukion yleislinjalle hakevan tulee täyttää yhteishaussa keväällä 2018:

1) yhteishaun sähköinen hakemus. Lisätietoa hakemisesta Opintopolku.fi.

2)Täytä kevään 2018 Joensuun yhteiskoulun lukion ainevalintakortti . Lähetä kortti Joensuun yhteiskoulun lukioon (myös sähköpostilla ok, mutta yleensä yläkoulusi OPO lähettää kortit keskitetysti) yhteishaun päätyttyä. Kortti alhaalla pdf-tiedostona, kuin myös kurssisisällöt ensimmäiselle vuodelle. Tulosta se mieluiten värillisenä. Joensuun kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa 9. luokkalaiset voivat tehdä ainevalinnat suoraan Wilma-järjestelmän kautta, joten siinä tapauksessa paperista korttia ei tarvitse palauttaa.

Yhteiskoulun lukion yleislinjalle hakevalle:

Opiskelijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantieteen arvosanojen keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (Opetusministeriön asetus 856/2006). Edellä mainitun keskiarvon tulee olla vähintään 7,0. Yhteishaussa voidaan hakea enintään viiteen hakukohteeseen. Hakutoiveet huomioidaan hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä, joka on sitova.

Yleislinjalle hakeva voi hakea myös urheiluakatemian urheiluvalmennukseen. Tällöin hakijan tulee täyttää myös urheiluakatemian/urheilulinjan hakulomake (kts. kohta urheilulinjalle hakeminen). Lomake täytetään vain yhden kerran, vaikka hakisi useampaan paikkaan. Akatemiaan hakevalle haetaan myös lajiliittopisteet lajiliitolta (maks 5p) ja lisäksi valintaan vaikuttavat koulupisteet (5p), jotka koostuvat haastattelusta (maks. 3 p.) sekä laji (kärkilaji 2 pistettä), valmennuslaji tai itse järjestetyt uskottavat lajiolosuhteet (1p). Eli maksimissaan voi saada 10 pistettä. Pisteytys on sama kuin urheilulukioon haettaessa, mutta peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa ei akatemiaan haettaessa huomioida.

Yhteiskoulun lukion musiikin ja ilmaisun linjalle hakevalle:

Katso lyhyt videoesittely musiikin ja ilmaisun linjastamme!

Lue lisäksi hakijan opas Joensuun yhteiskoulun lukioon tästä linkistä!

1) yhteishaun sähköinen hakemus.  Lisätietoa hakemisesta Opintopolku.fi.

2) Täytä kevään 2018  Joensuun yhteiskoulun lukion ainevalintakortti Lähetä kortti Joensuun yhteiskoulun lukioon (myös sähköpostilla ok, mutta yleensä yläkoulusi OPO lähettää kortit keskitetysti) yhteishaun päätyttyä. Kortti alhaalla pdf-tiedostona, kuten myös valinnaiset kurssit ja kurssisisällöt ensimmäiselle vuodelle. Tulosta se mieluiten värillisenä.

3) musiikin ja ilmaisun linjan sähköinen hakulomake hakusijasta riippumatta. Hakulomakkeen lähettäneet kutsutaan toukokuussa soveltuvuuskokeeseen. (Jos olet täyttänyt sen jo opintopolun linkin kautta, älä täytä enää toista kertaa!)

Soveltuvuuskokeen voi ottaa vain yhdessä taiteenlajissa (musiikki, kuvataide, draama) Linjan soveltuvuuskokeet linjalle järjestetään seuraavasti ja niihin tulee ohjeet ja kutsu postitse.

- Draama: 11.5. 2018

- Kuvataide: 24.4. ja 25.4. 2018

- Musiikki 6.4 ja 9.4. 2018

  • yhteishaussa määritelty peruskoulun päättöluokan lukuaineiden keskiarvo, äidinkielen arvosanan painokerroin on 1,2
  • Keskiarvoa laskettaessa huomioidaan lisäksi musiikin, kuvataiteen, käsityön sekä liikunnan arvosanat
  • hakijoille järjestettävä soveltuvuuskoe (0-5 pistettä)
  • vähimmäiskeskiarvoraja musiikin ja ilmaisun linjalle on 7,40

Valintaperusteet musiikin ja ilmaisun linjalle:

Opiskelija valitsee hakiessaan musiikin ja ilmaisun linjalle pääaineekseen joko musiikin tai ilmaisun. Soveltuvuuskoe suoritetaan joko musiikissa, draamassa tai kuvataiteessa. Voit valita vain yhden soveltuvuuskokeen. Linjalle hakeneille, hakusijasta riippumatta, lähetetään henkilökohtainen kutsu soveltuvuuskokeeseen.

Musiikin soveltuvuuskokeessa tulee antaa sekä laulu- että soittonäyte.

Draamassa soveltuvuuskoe sisältää toiminnallisia liike- ja kontaktiharjoituksia (myös tanssijat huom.!).

Kuvataiteessa soveltuvuuskokeeseen kutsuttu rakentaa näytesalkun aikaisemmista töistään. Salkku koostuu kuudesta kandidaatin aikaisemmasta työstä (kuvataiteen opettajan oikeaksi todistamia) ja ne voivat olla maalauksia, valokuvia, keramiikkaa, veistoksia yms. Oikeaksi todistus on kirjallinen (Todistan, että tämä teos on X.X:n itsensä tekemä..., päiväys, allekirjoitus, asema). Todistus voi olla taideteoksessa kääntöpuolella tai erillisellä paperilla. Kuvataiteen soveltuvuuskokeeseen sisältyy myös kirjoitelma. Syksyllä 2014 musiikin ja ilmaisun linjalle otetaan 30 opiskelijaa soveltuvuuskokeiden kautta.

Musiikin- ja ilmaisun linjalle hakeva voi hakea myös urheiluakatemian urheiluvalmennukseen.  Tällöin hakijan tulee täyttää myös urheilulinjan sähköinen hakulomake (kts. alempana kohta urheilulinjalle hakevalle). Urheiluakatemiaan hakevalle haetaan myös lajiliittopisteet akatemialta (maks. 5p). Lisäksi 5 pistettä voi saada maksimissaan haastattelusta (maks 3p) ja lajista (akatemian kärkilaji 2p, muu laji tai itse uskottavasti järjestettävät valmennusolosuhteet 1p). Jos valmennusta ei voida täällä paikan päällä järjestää, 0p). Eli akatemiaan haettaessa voi saada maksimissaan 10 pistettä. Pisteytys on sama kuin urheilulukioon haettaessa, mutta keskiarvoja ei huomioida.

 

Yhteiskoulun lukion urheilulinjalle(urheilulukioon) hakevalle:

Katso lyhyt videoesittely urheilulukiostamme!

Lue lisäksi hakijan opas Joensuun yhteiskoulun lukioon tästä linkistä!

1) yhteishaun sähköinen hakemus. Lisätietoa hakemisesta Opintopolku.fi.

2) Täytä kevään 2018  Joensuun yhteiskoulun lukion ainevalintakortti. Lähetä kortti Joensuun yhteiskoulun lukioon (myös sähköpostilla ok, mutta yleensä yläkoulusi OPO lähettää kortit keskitetysti) yhteishaun päätyttyä. Kortti alhaalla pdf-tiedostona, kuten myös kurssit ja kurssisisällöt ensimmäiselle vuodelle. Tulosta se mieluiten värillisenä.

3) Urheilulinjan sähköinen hakulomake hakusijasta riippumatta. Linkki siihen löytyy myös opintopolusta. Urheiluoppilaitosten hakulomaketta, joka hakemisen jälkeen tulee sähköpostissa, ei tarvitse palauttaa Joensuun yhteiskoululle. Jos olet hakenut myös muihin urheiluoppilaitoksiin meidän lisäksi, selvitä mitä he tarvitsevat.

Urheilulinjan ja urheiluakatemian haastattelut :

- järjestetään keskiviikkona 25. huhtikuuta 2018. 

Hakijoille lähetetään lisäinfoa hyvissä ajoin ennen haastattelupäivää. Akatemia-harjoituksiin voi osallistua myös yleislinjalta tai musiikin- ja ilmaisun linjalta, jos olet soveltuva urheiluakatemiaan.

  • Hakijat pisteytetään, ja linjalle valitaan eniten pisteitä saaneet pisteiden perusteella määräytyvästä paremmuusjärjestyksestä.
  • Tasapistetilanteessa otetaan huomioon 1. hakutoivejärjestys 2. päättötodistuksen keskiarvo (jossa mukana jo liikunta), johon lasketaan käsityö, kotitalous, musiikki ja kuvatataide. Viimeisenä mahdollisuutena arvotaan.
  • Hakija voi saada yhteensä enintään 20 pistettä, josta enintään 10 pistettä määräytyy peruskoulun päättötodistuksen keskiarvosta, joka lasketaan lukuaineiden ja liikunnan numeron aritmeettisena keskiarvona. Kyseisen keskiarvon tulee olla vähintään 7,1. Urheilullisista näytöistä hakija voi saada 0-10 pistettä, joista lajiliittopisteitä on enintään 5 ja koulun antamia pisteitä voi saada enintään 5. Soveltuvuuspisteitä tulee saada vähintään 1,01, että linjalle voi tulla valituksi.
  • Lajiliittopisteytyksen periaatteet löydät tästä. Oppilaitos, johon haet, pyytää lajiliittopisteet lajiliitolta. Lajiliittopisteitä käytetään myös urheiluakatemiahaussa.
  • Koulun antamat 5 soveltuvuuspistettä jakaantuvat siten, että enintään kaksi pistettä tulee olosuhteista ja enintään kolme pistettä haastattelusta, jossa arvioidaan motivaatiota ja tavoitteellisuutta. Olosuhdepisteytyksessä hakija saa a) 2 pistettä, jos hakee Joensuun urheiluakatemian kärkilajin (pesäpallo, ampumahiihto, yleisurheilu) valmennukseen, b) 1 pistettä, jos hän hakee Joensuun urheiluakatemian valmennuslajin (hiihto, jalkapallo, jääkiekko, koripallo, lentopallo, salibandy, suunnistus, taitoluistelu, TeamGym, uinti) valmennukseen, tai hän osoittaa, että pystyy itse järjestämään laadukkaat valmentautumisolosuhteet lajissa, joka ei ole Joensuun urheiluakatemian lajivalikoimassa. c) 0 pistettä, jos hän hakee Joensuun urheiluakatemian lajivalikoimaan kuulumattoman lajin valmennukseen eikä osoita pystyvänsä järjestämään laadukkaita valmennusolosuhteita ko. lajissa itse.

HAKULOMAKKEET

Ainevalintakortti palautetaan oman yläkoulun oppilaanohjaajalle tarkistettaviksi, minkä jälkeen se toimitetaan Joensuun yhteiskoulun lukioon.

Lomakkeet ja hakemiseen liittyvät esitteet löytyvät pdf-tiedostoina tämän sivun lopusta. Sähköisten liitteiden linkit musiikin- ja ilmaisun linjalle sekä urheilulinjalle ovat yläpuolella olevassa tekstissä. Muista täyttää ja lähettää myös ne hakuajan loppuun mennessä.

Valinnan vahvistaminen

Valituksi tulleille opiskelijoille lähetetään kirjallinen tieto kotiin kesäkuussa.2018. Lisäksi opiskelijavalinnan tulokset ovat nähtävillä lukion ulko-ovessa ja internet -sivuilla (jos annat luvan sähköiseen julkistamiseen yhteishaussa) julkistuspäivästä alken. Vahvistaakseen valintansa opiskelijan on toimitettava 19.6.2018 mennessä lukiolle peruskoulun päättötodistuksen jäljennös ja opiskelijailmoitus. Opiskelijan on myös ilmoitettava, ellei hän aio ottaa tarjottua opiskelupaikkaa vastaan.