"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Uutiset

Joensuun kaupungin toiminnasta kertovat tiedotteet ja uutiset kootusti yhdellä sivulla.

« Takaisin

Inarin ja Jokelan tontin asemakaavoitus käynnistyy

« Takaisin

Tontin rakennussuojelu ja uudisrakentamismahdollisuus ratkaistaan.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymä keskustan osayleiskaava kumoutui Inarin ja Jokelan tontin kohdalla, kun hallinto-oikeus hyväksyi valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen. Lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus hylkäsi kohdetta koskevan rakennusperintölain mukaisen suojeluesityksen vuonna 2013. Tontin kohdalta ei ole vielä ratkaistu rakennussuojelua eikä uudisrakentamisen mahdollisuuksia.

Kiinteistön uudisrakentaminen ja rakennussuojelu ratkaistaan käynnistettävällä asemakaavan muutoksella. Asemakaavan muutoksen käynnistää Joensuun kaupunki.

Joensuun kaupunki, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Museovirasto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet yhteisistä neuvottelukäytännöistä kaavahankkeen aikana. Yhteistyöllä pyritään siihen, että osapuolilla olisi samat tiedot käytettävissään eikä ratkaisuun pääseminen vaarantuisi tiedon ja neuvotteluyhteyden puutteen takia. Kaavoituksesta vastaavan kaupunkirakennelautakunnan kanssa sovitaan tavanomaista laajemmasta yhteistoiminnasta kaavahankkeen aikana.

Kiinteistön ja molemmat sillä sijaitsevat rakennukset, niin sanotut Inarin ja Jokelan talot, omistaa Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö. Jokelan talo on vuoden 2013 alusta alkaen ollut tyhjillään ja rakennusvalvonnan asettamassa käyttökiellossa. Viereinen Inarin talo on liike- ja toimistokäytössä.

Kaavatyö on vasta alkuvaiheessa. Kohteesta tullaan laatimaan vaihtoehtoisia tontinkäyttösuunnitelmia, joita vertaillaan työn aikana toisiinsa. Kaavatyössä otetaan kantaa muun muassa rakennussuojelun laajuuteen, tontille sijoittuvan rakentamisen määrään sekä hankkeen taloudellisuuteen. Kaavahankkeen ensimmäisessä vaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kolmisen viikkoa. Yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 28.3.2018 klo 18.00 alkaen Carelicumin auditoriossa (Torikatu 21 C).

Kaavaluonnos tullee nähtäville syksyn aikana 2018. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee vuonna 2019.

Joensuun ruutukaavakeskustan alueella asemakaavan muutoksia ohjaa keskustan osayleiskaava. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan vuonna 2012. Osayleiskaavassa ratkaistiin laajamittaisesti muun muassa ruutukaava-alueen rakennussuojelu ja uudisrakentamisen pelisäännöt.

 


« Takaisin