Esiopetus päivähoidossa

Kaikilla kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee myös seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Päivähoidossa esiopetusta järjestetään päiväkotien ryhmissä sekä erillisissä esiopetusryhmissä. Päivähoidon esiopetusryhmät ovat ensisijaisesti tarkoitettu niille lapsille, jotka tarvitsevat myös päivähoitoa esiopetuksen jälkeen.


Esiopetusta järjestetään koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti. Esiopetus alkaa syyskaudella ti 16.8.2016. Kevätlukukauden aloituspäivä on ma 4.1.2017. Päiväkotien esiopetuksen päättymispäivä on pe 2.6.

Koko lukuvuoden opetusaika on 711 oppituntia. Viikoittainen esiopetusaika on keskimäärin 19 oppituntia ja päivittäinen keskimäärin 4 oppituntia. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Esiopetusaika on päivittäin pääsääntöisesti klo 8.30-12.00. Esiopetusaika sisältää lounaan.
 
Esiopetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään valtakunnallisissa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja Joensuun kaupungin esiopetussuunnitelmassa.

Lisätietoja Joensuun kaupungin esiopetuksesta  http://www.joensuu.fi/esiopetus

Ja esiopetuksen lomakkeet ja kotiin lähetetyt tiedotteet:   http://www.joensuu.fi/lomakkeet3

 

Päivitetty 09.08.2016

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!