Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on yhdessä perheen ja lasta hoitavien yhteistyötahojen kanssa tukea lapsen myönteistä kehitystä ja hyvää itsetuntoa. Tarkoituksena on turvata lapselle laadukas, vuorovaikutusta tukeva ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva päivähoito.

 

Joensuun kaupungissa varhaiserityiskasvatusta ei toimintamuotona ole erotettu muista päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluista. Lapsen tarvitsema tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle yleisen päivähoidon yhteydessä siten, että lapsi toimii ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan.

Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Osana tuen järjestämistä tehostetaan yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken.

Kaikessa toiminnassa pyritään vaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja mahdollisimman varhaiseen toteamiseen.

 

 

Päivitetty 24.05.2016