Toiminta-avustus

Kaupungin vuoden 2018 talousarviossa asukas- ja kyläyhdistysten toiminnan tukemiseen on varattu 31.500 euroa.

Toiminta-avustuksen myöntämisperiaatteet ovat samat kuin edellisinä vuosina:

  • avustusta myönnetään rekisteröidyille joensuulaisille yhdistyksille
  • avustusta myönnetään toiminnan laajuuden ja vaikuttavuuden perusteella, jota arvioidaan toimintasuunnitelman, talousarvion, edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella
  • avustusta voidaan myöntää toimintansa käynnistävälle yhdistykselle. Tällöin toiminnan laajuutta arvioidaan toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella
  • työntekijöiden palkkaaminen sekä kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden työllistäminen vaikuttavat avustukseen nostavasti
  • ympäristön, omien toimitilojen tai virkistyspaikkojen kuten uimarannan, kesätorin tai tapahtumapaikan kunnostaminen nostavat avustuksen määrää
  • toimitilojen ylläpito omalla kustannuksella vaikuttaa avustuksen määrään nostavasti. Aina huomioidaan kuitenkin toiminnan laajuus ja vaikuttavuus
  • avustusta voidaan myöntää asukas- ja kyläyhdistykselle sekä muulle asukastoimintaa harjoittavalle yhdistykselle. Toiminnan luonnetta arvioidaan yhdistyksen toimittamien tietojen perusteella
  • avustusta haetaan 20.4.2018 mennessä
  • avustusta myönnettäessä noudatetaan liitteenä olevia kaupunginhallituksen avustusta saaneiden yhteisöjen kirjanpitoa ja avustuksen käytön valvontaa koskevia yleisohjeita (KH 16.11.2009 § 684)
Päivitetty 22.03.2018