"Kaavoitus"

Täydennysrakennusohjelma aluerajus kartta

Täydennysrakentamisohjelma

Joensuussa on laadittu täydennysrakentamisohjelma. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt täydennysrakentamisohjelman 29.5.2017 § 52. Ohjelman periaatteen mukaisesti tullaan kantakaupunkia täydentämään tulevaisuudessa ilman asemakaava-alueen laajentamista.

Joensuun kantakaupungin täydennysrakentamisella tavoitellaan tiiviimpää ja taloudellisempaa kaupunkirakennetta. Tiiviimmässä kaupungissa matkat ovat lyhyempiä, tekniikan ja liikenteen verkostot suppeampia ja tehokkaammassa käytössä, ja palvelut ovat paremmin saavutettavissa. Valmistunut täydennysrakentamisohjelma täydentää kaupungin strategiaa ja tulee jatkossa ohjaamaan asemakaavoitusta sekä muita toimenpiteitä. Ohjelma on tarkoitus toteuttaa 10 vuoden kuluessa hyväksymisestä.

Toukokuu 2017

Täydennysrakentamisohjelman hyväksymiskäsittely. Täydennysrakentamisohjelma valmisteltiin ehdotukseksi huhtikuun aikana mm. saatu palaute huomioiden. Ohjelma eteni kaupungin valtuuston päätöskäsittelyyn toukokuun lopussa ja hyväksyttiin 29.5.2017 § 52. Täydennysrakentamisohjelman ehdotus voidaan ladata alla olevasta liitteestä. Lisäksi liitteenä on ohjelmaluonnoksesta jätetty palaute ja vastineet niihin.

Täydennysrakentamisohjelman ehdotus ja luonnosvaiheessa saadut lausunnot,mielipiteet ja vastineet niihin

Maaliskuu 2017

Täydennysrakentamisohjelman luonnos pidettiin nähtävillä 9.3.–31.3.2017. Lisäksi keskiviikkona 15.3.2017 järjestettiin ohjelmaluonnoksen esittely- ja yleisötilaisuus Carelicumin auditoriossa.

Lisäksi seuraavana päivänä (16.3.) järjestettiin ohjelmaluonnosta koskevat verkkochatit osoitteessa www.joensuunuutiset.fi, Verkkochatin keskustelut voit katsoa alla olevasta liitteestä tai täällä.

Täydennysrakentamisohjelman luonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaikana esittelytilaisuus mukaan lukien neljä viranomaislausuntoa mielipiteitä yhteensä viisi. Kooste palautteesta on yllä olevassa täydennysrakentamisohjelma liitteessä.

Täydennysrakentamisohjelma luonnos

Tammikuu 2017

Joensuun täydennysrakentamisohjelma: Ilmiantokysely Ilmianna ruma paikka –kysely pidettiin 4.1.-17.1. YLE Areenassa on edelleen kuunneltavissa radio-ohjelma " Joensuussa kartoitetaan rumia paikkoja". Ohjelma avautuu linkistä: http://areena.yle.fi/1-3923030

Ilmianna ruma paikka –kyselyn vastaukset ovat alla olevissa tiedostoissa. Näistä on tehty yhdistelmäkartta ja alla olevasta linkistä löytyy jokaista kohdetta kuvaava karttaliittymä.

http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/joensuu/rumapaikka/

Kutakin kohdetta klikkaamalla avautuu kohteesta jätetty kommentti.

Ilmianna ruma paikka kyselyn tulokset

0.2MB, PDF

0.2MB, PDF

0.2MB, PDF

Joulukuu 2016

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Joensuun täydennysrakentamisohjelman tavoitteet 22.12.2016 § 273. Esitetyt tavoitteet jakautuvat neljään koriin: Arjen helppous, mukava ja elinvoimainen kaupunki, taloudellinen kaupunki ja ympäristön tärkeiden arvojen turvaaminen. Täydennysrakentamisohjelman tavoitteet on esitetty alla.

Täydennysrakentamisohjelman tavoitteet

 

Marraskuu 2016

Kaupungin täydennysrakentamisohjelmaan liittyen järjestettiin 7.11.2016 CHAT-keskustelu asukasyhdistysten ja rakennusliikkeiden, rakennuttajien ja muiden investorien kanssa sekä nuorisovaltuutettujen kanssa. Liitteessä on käydyt keskustelut kohderyhmittäin. Tavoitteena oli kuulla mielipiteitä Joensuun täydennysrakentamisesta ja siihen liittyvistä teemoista. Käydyt keskustelut on esitetty alla.

Viranomaisille ja luottamushenkilöille järjestettiin 1.11.2016 täydennysrakentamisohjelman tavoitteita koskeva ideatyöpaja.

 

Syyskuu 2016

1.9 -18.9.2016 järjestettiin internet-kysely, jonka kautta oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ja toiveensa Joensuun täydennysrakentamismahdollisuuksista. Kyselyyn saatiin 350 vastausta. Vastausten tulokset on esitetty alla.

Kysely täydennysrakentamismahdollisuuksista

 

Elokuu 2016

Täydennysrakentamisen avoin kickoff-tilaisuus pidettiin 24.8.2016. (Huom. esitys alkaa 3min. kohdalta.)

Päivitetty 21.12.2016