"Jokaisena päivänä pitäisi kuulla vähintään yksi kaunis laulu, lukea hyvä runo, nähdä jokin oivallinen maalaus ja jos mahdollista, puhua muutamia järkeviä sanoja. "

- Goethe

Taiteen ja kulttuurin koulutus Joensuussa

Joensuussa toimivat koulutuslaitokset järjestävät kattavasti taiteen ja kulttuurin koulutusta. Tällä sivulla voit tutustua eri oppilaitosten tarjoamiin koulutusvaihtoehtoihin.

Itä-Suomen yliopiston humanistinen osasto


Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita humanististen tieteiden, kasvatustieteellisiltä, psykologian ja teologian aloilta. Opiskelijoita tiedekunnassa on noin 3 400, opetus- ja tutkimushenkilökuntaa noin 250 ja muuta henkilökuntaa noin 40.

Tiedekunnan humanistinen osasto on Itä-Suomen ainoa humanistista koulutusta järjestävä yksikkö, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet erityisesti kielten ja kulttuurien opiskeluun sekä perus- että jatko-opintotasoilla.

Tutkintojen pääaineina voi maisterin tutkinnossa olla esimerkiksi suomen kieli, kirjallisuus, perinteentutkimus tai kulttuurintutkimus sekä useita ruotsin, englannin, saksan ja venäjän kieliin liittyviä vaihtoehtoja.

Kandidaatin tutkinnon pääaineena voi lisäksi olla naistutkimus, taiteensosiologia, kulttuuriantropologia, musiikkitiede (etnomusikologia) sekä mediakulttuuri ja viestintä.

Karelia-ammattikorkeakoulu


Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu tarjoaa amk-tutkintoon johtavaa koulutusta kuudella eri alalla.

Kulttuurialalla voi suorittaa muun muassa medianomin ja musiikkipedagogin amk-tutkinnot.

Joensuun konservatorio


Joensuun konservatorio tarjoaa opetusta ammatillisella linjalla ja musiikkiopistossa. Ammatillisella linjalla voi suorittaa toisen asteen ammatillisen tutkinnon taidemusiikin, pop&jazz-musiikin ja kansanmusiikin linjoilla. Musiikkiopistossa on musiikkiopisto-opetuksen lisäksi musiikkileikkikoulu ja musiikkikerho.

Konservatorion toimintaan kuuluvat konserttitoiminta ja kansainvälinen konsertti-, oppilas- ja opettajavaihto.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Päivitetty 12.10.2017

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Would you also like to give us written feedback?

Sure! No, thanks.

Thank you for your feedback!