Projektiuutisia

Ensimmäinen rakentamistoimikunnan kokous asian tiimoilta pidetään perjantaina 13.12.2013, josta Joensuun yhteiskoulun lukion rakentaminen ja peruskorjaus katsotaan virallisesti alkavaksi. Joensuun kaupungin tilaaman projektin pääurakoitsijana toimii Rakennustoimisto K Tervo Oy. Uudisrakennuksen on suunnitellut arkkitehti Pasi Siistonen.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 20.2.2014 päättänyt perustaa Joensuun yhteiskoulun lukioon normaalin lukiolinjan lisäksi Musiikin ja ilmaisun linjan (siirtyy Niinivaaralta) sekä aivan uutena urheilulinjan.  Musiikin- ja ilmaisun sisäänotto tulee olemaan vuosittain 25-35 opiskelijaa ja urheilulinjan 30-40. Samassa kokouksessa lautakunta nimitti Joensuun Niinivaaran lukion rehtori Esa Rädyn Joensuun yhteiskoulun lukion rehtoriksi 1.8.2015 alkaen.