Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma on koko oppilaitoksen toiminnan ydin. Se sisältää oppimisen ja opettamisen yleiset periaatteet ja toimintaohjeet sekä kaikki Joensuun yhteiskoulun lukiossa opetettavat kurssit sisältöineen. Opetussuunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Joensuun yhteiskoulun lukio on noin 680 opiskelijat päivälukio. Vuosittain sisään otetaan 210 uutta opiskelijaa, joista yleislinjalle  140 opiskelijaa ja erityislinjoille eli musiikin ja ilmaisun linjalle 30 opiskelijaa sekä urheilulukioon 40 opiskelijaa.

Erityislinjojen valintaperusteet ovat nähtävillä "hakeminen" kohdasta.