"...nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa."

- Nuorisolaki 8 §

aikataulu-pagecover-FB.png
nuorisovaltuutetut
nuvavaalit-jns-omasivu780x342.png

UUSI NUORISOVALTUUSTO JOENSUUHUN

Joensuulaiset nuoret valitsivat uudet nuorisovaltuutetut kaudelle 2017-2018. Vaaleissa äänesti 1902 nuorta 4495 äänioikeutetusta, äänestysprosentin ollessa 46,4. Kaksi vuotta sitten äänestysprosentti oli 48,9 %.

Vaaleissa peruskoululaiset äänestivät kaikkein aktiivisimmin, äänestämässä kävi 69,6 % äänioikeutetuista. Vastaava luku lukioiden osalta oli 31,6 % ja matalin äänestysprosentti oli ammatillisissa oppilaitoksissa, n.3 %. Ennakkoon äänensä antoi 61 nuorta kauppakeskus Iso Myyssä. Suurin osa nuorista äänesti perinteiseen tapaan varsinaisina vaalipäivinä oppilaitoksissaan.

 

Nuorisovaltuustoon valittiin 20 valtuutettua ja 10 varavaltuutettua. Valtuutetuista uusia on 12 nuorta. Eniten ääniä keräsi Tatu Hiltunen Normaalikoulun lukiosta, 155 ääntä. Varsinaiseksi valtuutetuksi pääsi 30 äänellä. Tyhjiä ja hylättyjä ääniä tuli 113 kappaletta. Valituista 9 on peruskoululaisia, 9 lukiolaisia ja 2 ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia.

 

Vaalitoimikunta oli tyytyväinen peruskoulujen äänestysaktiivisuuteen. Osalla kouluista suoritetuista uusintaäänestyksistä huolimatta vaalit sujuivat hyvin.

Tulevia vaaleja varten on tekeillä opastusvideo äänestystä varten. Video parantaa toivottavasti äänestysaktiivisuutta ja harjaannuttaa äänestysmenettelyyn.

Vaalitoimikunnassa iloittiin uusista nuorisovaltuuston jäsenistä ja kannustettiin heitä monipuoliseen aktiivisuuteen tulevalla kaudella.
Päivitetty 27.01.2017

 

YHTEYSTIEDOT

Tatu Hiltunen
Puheenjohtaja
Joensuun nuorisovaltuusto
nuorisovaltuusto@jns.fi

Noora Kosonen
Sihteeri
Joensuun nuorisovaltuusto
Puh. 050 365 4424
noora.kosonen36@gmail.com

Jutta Kukkonen
Nuorisoasiamies
Puh. 050 349 5849

jutta.kukkonen@joensuu.fi


>Tarkemmat yhteystiedot