Musiikin ja ilmaisun linja

Musiikin ja ilmaisun linja on toiminut vireästi vuodesta 1998, alunperin musiikkilinjana. Valtakunnallisten kurssien lisäksi tarjolla on lähes 40 koulukohtaista lisäkurssia, jotka on ensisijaisesti suunniteltu musiikkia ja ilmaisua harrastaville lukiolaisille. Myös lukiomme muut opiskelijat voivat valita linjan kursseja. Valtakunnallisten kurssien sisältö on yleissivistävää ja pyrkii ylläpitämään ja kehittämään opiskelijoiden yleisiä ilmaisullisia taitoja. Linjan soveltavat kurssit puolestaan keskittyvät musiikin, kuvataiteen sekä teatterin erityisalueiden opettamiseen, muun muassa etniseen musiikkiin, tanssiin, kuvanveistoon sekä musiikkiteatteriin. Monipuolisuus on musiikin ja ilmaisun linjan todellinen vahvuus.

Musiikkiteatteri: Menestys (2015) Kuva Kimmo Kuikka

Tarjolla musiikin- ja ilmaisun linjalla on muun muassa tanssikursseja hip hopista, jazzista sekä nykytanssista. Meillä voi opiskella myös kahdeksan kurssia teatteria ja draamaa. Kuvataiteesta on tarjolla mm. valokuvausta, tekstiilitaidetta sekä kuvanveistoa ja keramiikkaa.


Pääaineeksi musiikin ja ilmaisun linjalla valitaan joko musiikki tai ilmaisu. Musiikin valinneet suorittavat lukioaikana vähintään kahdeksan kurssia musiikkia. Ilmaisua pääaineenaan opiskeleva tekee vähintään kahdeksan kurssia rehtorin määrittelemiä ilmaisullisia kursseja (mm. draamaa, tanssia, sanataidetta, kuvataidetta, esitystekniikkaa, musiikkia kieliä, lukiodiplomeita). Yksi kurssi voidaan hyväksilukea lukion oman tarjonnan ulkopuolelta.

Taito- ja taideaineissa opetushallitus on antanut lukioille mahdollisuuden teettää lukiodiplomeita. Yhteiskoulun  lukiossa lukiodiplomin voi suorittaa kuvataiteessa, käsityössä, teatteritaiteessa, musiikissa sekä kirjallisuudessa, tanssissa ja liikunnassa. Meillä voit tehdä päättökokeen myös puheviestinnässä.  

Kuva Kimmo Kuikka

Linjalle hakija voi osallistua vain yhteen soveltuvuuskokeeseen (draama, kuvataide, musiikki). Kevään 2017 yhteishakuun liittyen soveltuvuuskokeet järjestettiin toukokuussa seuraavasti:

- Draama 11.5.2018

- Kuvataide TI 24.4. ja KE 25.4.2018

- Musiikki 6.4. ja 9.4.2018

Musiikin soveltuvuuskokeessa tulee antaa sekä laulu- että soittonäyte. Draamassa soveltuvuuskoe sisältää  ryhmätilanteita sekä kirjoitelman (myös tanssijat huom!).

Kuvataiteessa soveltuvuuskokeeseen kutsuttu rakentaa näytesalkun aikaisemmista töistään. Salkku koostuu kuudesta kandidaatin aikaisemmasta työstä (kuvataiteen opettajan oikeaksi todistamia) ja ne voivat olla maalauksia, valokuvia, keramiikkaa, veistoksia yms. Oikeaksi todistus on kirjallinen (Todistan, että tämä teos on X.X:n itsensä tekemä..., päiväys, allekirjoitus,asema). Todistus voi olla taideteoksessa kääntöpuolella tai erillisellä paperilla.

Kuvataiteen soveltuvuuskokeeseen sisältyy myös kirjoitelma.

Syksyllä 2017 Joensuun yhteiskoulun lukion musiikin ja ilmaisun linjalle otettiin 25 opiskelijaa soveltuvuuskokeiden kautta.

Lisätietoja antavat mm. rehtori Esa Räty ja opinto-ohjaajat Katri Kuosmanen ja Anne Lukkarinen.
 

Kurssikuvaukset, musiikki pääaineena

Kurssikuvaukset, ilmaisu pääaineena