"Liikuntapaikkoja kaupunki pullollaan :)"

luistelukisat

Liikuntapaikat

Joensuussa on mitä monipuolisimmat liikunnan harrastamisen mahdollisuudet sekä sisällä että ulkona. Suosituin liikuntapaikkojen keskittymä sijaitsee Mehtimäellä, mutta liikuntapaikkoja löytyy runsaasti myös muilta alueilta.

Sisäliikuntapaikoista kysytyimpiä ovat liikuntasalit. Suurin käyttäjäryhmä ovat urheiluseurat. Liikuntasalien ohella monen kuntalaisen suosikkeja ovat uimahallit, jäähallit sekä erilaiset pallokentät, joista moni jäädytetään talvella luistelijoiden areenoiksi.

Katso liikuntatilojen varaukset Tilava Joensuusta.
 

Liikuntapaikkatyöryhmä valmistelee liikuntapaikkahankkeita

Joensuun kaupungin liikuntapaikkasuunnittelua ohjaa kaupunginjohtajan asettama liikuntapaikkatyöryhmä, johon kuuluu edustajat liikuntapalveluista, kaupunkiympäristöpalveluista, tilakeskukselta sekä konsernihallinnosta. Liikuntapaikkatyöryhmän puheenjohtajana toimii liikuntajohtaja Timo Heinonen.

Työryhmän tehtävänä on edistää liikuntapaikkasuunnitelman mukaisia
hankkeita, valmistella vuosittain esitykset talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
kirjattavista hankkeista, liikuntapaikkoja koskevien valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin annettavien vastausten valmistelu, liikuntapaikkoja koskevan palveluverkkosuunnitelman valmistelu ja liikuntapaikkoihin liittyvien taloustietojen  selvittäminen.

Suuntaviivat liikuntapaikkojen rakentamiselle antaa liikuntapaikkasuunnitelma, joka tullaan päivittämään vuoden 2018 aikana.

Päivitetty 16.11.2018

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Would you also like to give us written feedback?

Sure! No, thanks.

Thank you for your feedback!