"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Kalastuslain (379/2015) 54 pykälän mukainen onkimis-,pilkkimis- ja viehekalastuskielto, Suuri Hietajärvi

« Back
Asia:
Pohjois-Savon  Ely-keskuksen 15.1.2019 antama päätös kalastuslain (379/2015) 54 §:n nojalla lain 7 §:n mukaisen kalastuksen kieltämisestä

Kohde:
Joensuun kaupunki, Suuri Hietajärvi (77 ha) 31.12.2023 saakka

Nähtävänäpito:
Tämä kuulutus on yleisesti nähtävänä 15.1. - 21.2.2019 välise ajan virka-aikana Joensuun kaupungin ja ELY-keskuksen Hämeenlinnan toimipaikan ilmoitustauluilla sekä Internetsivuilla: www.ely-keskus.fi - Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala - Ajankohtaista - Kuulutukset 21.2.2019 asti.

Päätösjäljennös on samanaikaisesti nähtävänä joko ilmoitustaululla tai muutoin saatavana pyydettäessä.

Päätös on kuulutettu Virallisessa lehdessä 15.1.2019. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhaku:
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 21.2.2019 klo 16.15.

Lisätietoja:
Kalatalousasiantuntija Jari Pelkonen, puhelimitse 0295 025 085 tai sähköpostilla jari.pelkonen@ely-keskus.fi.

Liitteet: Päätösjäljennös ja valitusosoitus

Joensuu 15.1.2019

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

« Back