"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Joensuun kaupungin vuokra-asunnot

« Back

Joensuun Kodit Oy:n vuokra-asunnot

Kaupungin vuokrataloyhtiöltä vapautuviin asuntoihin on jatkuva haku. Hakemuksen voi jättää sähköisesti tai paperihakemuksena.
    
Asiakaspalvelupiste Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu, on avoinna ma klo 9-17, ti-to klo 9-16 ja pe klo 9-15, puh. (013) 337 7800. Paperihakemuksen voi jättää myös Joensuun palveluiden Enon, Kiihtelysvaaran, Pyhäselän ja Tuupovaaran palvelupisteisiin toimitettavaksi edelleen em. kantakaupungin asiakaspalvelupisteeseen. Hakemus tulee tarvittaessa uusia 6 kuukauden välein. Hakumenettelystä tarkempia ohjeita www.joensuunkodit.fi.  

Kaupungin suorassa omistuksessa olevat/välivuokratut vuokra-asunnot

Asuntotoimiston kautta vuokrattavat asunnot ovat erityisryhmille mm. vanhuksille tarkoitettuja.
Neuvontaa ja hakemuslomakkeita saa Joensuun kaupungin asuntotoimistosta Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu. Lisätietoja www.joensuu.fi, tiedustelut puh. 050 351 4346 , 050 466 1060 ja 013 337 5015. Hakemukset tulee jättää asuntotoimistoon tai Enon, Kiihtelysvaaran, Pyhäselän tai Tuupovaaran palvelupisteisiin.

Kiinteistö Oy Uimaharjun Hakan asuntoihin hakemukset jätetään Joen Isännöintikeidas/Kari Kononen,  Kirkkokatu 32 B 27, 80100 Joensuu, puh. 050 543 0995.

ASUMISOIKEUSASUNNOT

Kaupungin alueella vapautuvien asumisoikeusasuntojen jaossa tarvittavat järjestysnumerot tulee hakea asuntotoimistosta. Sähköinen asumisoikeuden järjestysnumerohaku on mahdollista. Järjestysnumerohakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Hakijan tulee olla täysi-ikäinen. Asunnot jaetaan numerojärjestyksessä, joka määräytyy hakemuksen kuntaan saapumispäivän mukaan. Asumisoikeusasunnon saamiseen vaikuttavana tekijänä huomioidaan varallisuus alle 55-vuotiailta hakijoilta.

Neuvontaa ja hakemuslomakkeita saa asuntotoimistosta, Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu
puh. (013) 337 5015. Lisätietoja ja sähköinen haku www.joensuu.fi sekä asunnot omistavilta asumisoikeusyhtiöiltä AVAIN Asumisoikeus Oy:ltä puh. 0201 774 315 tai 0201303003 ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:ltä, puh. 010 228 8220.

Joensuussa 9.1.2019

Joensuun kaupunki


« Back