Kesätyöt yrityksissä ja yhdistyksissä – tukea kaupungilta

Joensuulaisnuorten kesätyön saantia edistetään myöntämällä yrityksille ja yhdistyksille kesätyöpaikkatukea. Useammat erikokoiset yritykset voivat näin palkata kesätyöntekijöitä ja nuoret voivat päästä töihin toivettaan vastaavalle alalle. Yritystuen avulla voidaan palkata yhteensä 60 kesätyöntekijää.

Yritystukea maksetaan 350 euroa/kk/nuori. Yritys voi saada kesätyöpaikkatukea enintään kolmen nuoren työllistämiseen. Jos varattua määrärahaa jää näin myönnettyjen tukien jälkeen käyttämättä, voidaan tukea maksaa samalle yritykselle useampienkin kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.


Mikäli varattuja yritystukia jää käyttämättä, henkilöstöpalvelut rekrytoi tässä esitettyä enemmän kesätyöntekijöitä kaupungin työpaikoille. Tämä tarkoittaisi siis kesätyöpaikkojen kokonaismäärän vähentymistä.

Tärkeät päivämäärät

 • Yritystuen hakuaika oli 1.2.–30.3.2018, päätökset 20.4.2018 mennessä
 • Kesätyöt yrityksissä järjestetään 2.5.–30.9.2018
 • Varmennettu kopio työsopimuksesta sekä kopio palkkakuitista toimitettava kaupungille viimeistään 12.10.2018
 • Tuet maksetaan työnantajille 31.10.2018 mennessä

Kenet voi palkata kesätöihin yritystuella?

 • Kesätyöntekijäksi valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2017 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 23 vuotta vuoden 2018 aikana.
 • Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen (kotikunta Joensuu 31.12.2017 mennessä ja edelleen) tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu (31.12.2017 alkaen) ja jonka työlupa-asiat ovat kunnossa.

Kesätyöpaikkatuen periaatteet

Yritys (vakituisten työntekijöiden määrä alle 100 henkilöä) tai yhdistys voi saada tukea valitsemansa joensuulaisen nuoren palkkaamiseen kesätyöhön seuraavin edellytyksin:

 • Työsuhteen keston on oltava yhtäjaksoisesti vähintään yksi kuukausi tai 30 kalenteripäivää ja työajan vähintään keskimäärin 30 tuntia viikossa.
 • Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi tässä katsotaan yrittäjän tai puolisonsa lapsi tai lapsenlapsi.
 • Tukea ei myönnetä nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työskentelemään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa.
 • Tukea ei myönnetä työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työsopimuslain määräykset; lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset).
 • Työantajan on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii kesätyöntekijän perehdyttämiseen ja työpaikan valvontaan liittyvät asiat.
 • Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen. Varmennettu kopio työsopimuksesta, josta käy ilmi kesätyöntekijän henkilötiedot, työtehtävät, työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohta, viikkotyöaika ja maksettava kuukausipalkka tuettavalta ajalta sekä kopio palkkakuitista on toimitettava kaupungin rekrytointipalveluihin viimeistään 12.10.2018. Mikäli tietojen toimittaminen viivästyy tästä, tukea ei makseta. Tuet maksetaan työnantajille 31.10.2018 mennessä.
 • Yritykseen palkattavien kesätyöntekijöiden kuukausipalkan on oltava vähintään 800 euroa ilman työnantajamaksuja ja luontaisetuja.

Tuet maksetaan työnantajille 31.10.2018 mennessä

Yritykselle maksettavan tuen määrä on 350 euroa palkattavaa kesätyöntekijää kohti riippumatta siitä, ylittääkö työsuhteen kesto yhden kuukauden tai 30 kalenteripäivää.

Mikäli työsuhde ei ala tai se keskeytyy, työnantajan on välittömästi ilmoitettava siitä kaupungin rekryyn. Keskeytystapauksissa tukea maksetaan kymmenen euroa/työpäivä/palkattu nuori enintään viideltä työpäivältä viikossa toteutuneen työskentelyn ajalta.

 

Kaupunki on varannut vuonna 2018 nuorten kesätyöllistämiseen 200 000 euroa. Summa on sama kuin viime vuonna. Summalla on tarkoitus järjestää noin 310 joensuulaiselle koululaiselle tai opiskelijalle kesätyö joko kaupungin omilla työpaikoilla tai tukea yritysten tai yhdistysten kesätyöllistämistä. Viime vuonna näin työllistettiin yhteensä 258 nuorta.

Päivitetty 13.04.2018