"Miun lempiväri on koivunvihreä"

Sliderkuva1
Sliderkuva2
Sliderkuva3

Kaupungin metsät

Metsäpalveluiden tehtävänä on vastata kaupungin omistamien lähi-, ulkoilu-, virkistys- ja talousmetsien suunnittelusta, hoidosta sekä puunkorjuusta.

 

Joensuun kaupungin metsiä hoidetaan nyt ja tulevaisuudessa kestävän käytön periaatteiden mukaan. Siihen sisältyvät niin taloudellinen, ekologinen kuin sosiaalinenkin kestävyys. Keskeisenä tavoitteena on turvata ja ottaa huomioon metsä- ja viheralueiden elinvoimaisuus, taloudellisuus, asunympäristöjen viihtyisyys sekä luonnon monimuotoisuus. Tuupovaaran kaupunginosa kuuluu myös Pohjois-Karjalan biosfäärialueeseen. Pohjois-Karjalan biosfäärialue on osa UNESCOn alaista Ihminen ja biosfääri -ohjelmaa, jonka tavoitteena on säilyttää maapallo elinkelpoisena sekä ihmisille että eläin- ja kasvilajeille.

Joensuun kaupunki omistaa metsätalousmaata yhteensä noin 9000 ha.

Puuston kokonaismäärä on noin 1.245.000m³.

Hakkuusuunnite on 28.000m³ /v, mikä on 52 % puuston vuosittaisesta kasvusta.

Metsien hoitotöitä, kuten raivauksia ja taajamametsien pienpuuston hoitoa tehdään n. 250 ha/v ja hoitohakkuita n. 300 ha/v. Hakkuutähde kerätään haketettavaksi vain keskeisiltä alueilta.

Joensuun kaupungin metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti ja ajantasalla pidettävien metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Kaupungin metsänsuunnitelmat ylläpidetään ja päivitetään ForestKIT-metsätalouden paikkatietojärjestelmällä.
 


 
 
 
Päivitetty 04.02.2014
Yhteystiedot
 
metsätalousinsinööri
Merja Kuukkanen
040 589 2429
merja.kuukkanen@joensuu.fi
 

kunnossapitopäällikkö
Petri Ratilainen
0500 576 646
013 267 8756
petri.ratilainen@joensuu.fi

metsätyönjohtaja
Juha Kauppila
050 596 6585
juha.kauppila@joensuu.fi