Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset

Vuoden 2018 järjestöavustukset myönnetty. Seuraava avustushaku on vuoden 2019 alussa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta on kokouksessaan 13.2.2018 § 8 päättänyt vuoden 2018 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Päätös liittenä.

Järjestöjen, jolle on myönnetty avustusta vuodelle 2018, tulee toimittaa seuraavat liitteet:
  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
  • Edellisen tilikauden siis vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastuskertomus
  • Ote yhdistysrekisteristä ja säännöt (vain uudet hakijat, vanhoilta mahdolliset muutokset)

Liitteet tulee toimittaa postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, Heini Lehikoinen, Torikatu 21, 3. krs 80100 Joensuu. Myönnetty avustus maksetaan järjestön tilille sen jälkeen, kun vaaditut liitteet on toimitettu kaupungille.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta on päättänyt 17.10.2017 sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan avustusohjeista (§ 34). Ohjeet litteessä.

Tutustu myös Joensuun kaupungin hyvinvoinnin toimialan yhteisiin avustusperiaatteisiin.

Lisätietoja: Heini Lehikoinen, heini.lehikoinen@joensuu.fi tai puh. 050 310 9610

Avustusohjeet

Päätös vuoden 2018 avustuksista