"Kaavoitus"

Haapajärven Heikkilän ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava koskee Suhmuran kylän tilan 167-409-7-78 ranta-aluetta.

Yksityinen maanomistaja laatii ranta-asemakaavaa Suhmurassa Heikkilän maatilamatkailualueelle. Kaavan pääasiallisena tarkoituksena on ratkaista Suhmuran osayleiskaavassa (v. 2008) osoitetun laajan matkailupalveluiden alueen (RM-1) olemassa olevien rakennuspaikkojen jakaminen itsenäisiksi rakennuspaikoiksi matkailutoiminnan vähennyttyä merkittävästi.

 

Kaavaehdotusta on muutettu luontoarvojen merkintöjen kohdalla laajentamalla MY/s- ja luo -alueita kaavan pohjoisosissa.

Kaupunkirakennelautakunta päätti 19.6.2018 hyväksyä muutetun ranta-asemakaavan (linkki päätökseen).

Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan muutoksen 27.8.2018 (§ 111). Päätös liitteineen on luettavissa tästä.

Haapajärven Heikkilän ranta-asemakaava on lainvoimainen 10.10.2018.

2. Ehdotusvaihe (12.4.-14.5.2018)

7.7MB, PDF

1. Vireilletulovaihe (8.6.-3.7.2017)

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa seuraavaan osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Lisätietoja antaa:
Seppo Lamppu tmi
DI Seppo Lamppu
040 867 4451
seppo.lamppu@kaavoitus.fi
tai
Joensuun kaupunki
kaavoituspäällikkö
Juha-Pekka Vartiainen
juha-pekka.vartiainen@joensuu.fi
050 538 0708