"Asumista kaupungin vilskeessä tai maaseudun rauhassa."

Asuntolainat ja -rahoitus

Valtion korkotukea myönnetään yhteisöille mm. vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen, perusparantamiseen ja hankkimiseen. Lainahakemus jätetään kohteen sijaintikunnan asuntoviranomaiselle kunnan ilmoittaman hakuajan puitteissa. Päätöksen lainan hyväksymisestä korkotuen piiriin tekee yhteisöjen osalta Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus ARA. Korkotukea omakotitalon rakentamista varten ei enää myönnetä.

Erityisryhmien investointiavustusten ja saman hankkeen korkotukilainojen hakuaika  vuoden 2018 myöntämisvaltuuden osalta päättyi Joensuussa 29.9.2017.

Pelkästään korkotukilainaa koskevien hankkeiden osalta hakuaika on jatkuva.Hakemus liitteineen tulee toimittaa asuntotoimistoon, Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu.

Täydelliset hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) internet-sivuilta www.ara.fi.

Lisätietoja saa ao. kaupungin asuntoviranomaisilta puh. 050 351 4346 tai 050 466 1060.

Korkotukilainat omakotitalon rakentamiseen: Tukimuoto ei ole enää käytössä.

Asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen v. 2018

Hakumenettelystä löytyy tarkat ohjeet www.ara.fi > Lainat ja avustukset > Muut avustukset >Avustus asumisneuvojatoimintaan. Hakuaika päättyy 15.1.2018 klo 16:15, hakeminen tapahtuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kautta.

 


Lisätietoja
 

Päivitetty 04.12.2017