"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Vuoden 2018 yksityisteiden kunnossapitoavustukset

« Back

VUODEN 2018 YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET

Kaupunkirakennelautakunta on vahvistanut kokouksessaan 30.1.2018 §:ssä 25 yksityisteiden avustusperusteet vuodelle 2018.  

Vuodelle 2018 yksityisteiden kunnossapitoavustus myönnetään ilman erillistä hakemista niille tiekunnille ja teille, jotka ovat saaneet avustuksen vuonna 2017.

Niiden tiekuntien ja teiden, joille on tullut muutoksia vuoden 2018 avustuksen myöntämisperusteisiin tai ovat uusia avustuksen hakijoita, tulee toimittaa hakemus viimeistään 31.3.2018 mennessä sähköpostilla hanna.hirvonen@joensuu.fi tai osoitteella Joensuun kaupunki, kaupunkirakennepalvelut / Hanna Hirvonen, Muuntamontie 5 A, 80100 Joensuu.

Avustusperusteet, hakuohjeet ja – lomakkeet ovat saatavina Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluista, Joensuun palveluista, Enon, Kiihtelysvaaran, Pyhäselän ja Tuupovaaran palvelupisteistä sekä osoitteesta www.joensuu.fi/yksityistieavustukset.

Lisätiedot: yhdyskuntainsinööri Hanna Hirvonen, puh. 050 354 0567


« Back