"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Vireillä ympäristölupahakemus Kar.T.O Oy

« Back

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä:

Rakennusliike Kar.T.O Oy:n ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus rakentamisesta syntyvän maa- ja kiviaineksen lajitteluun, läjittämiseen ja varastointiin.

Toiminta sijoittuu Ilomantsintien varteen tilalle Mäntylä 26:133. Kulku tilalle tapahtuu Iiksenniityntien kautta.

Tilalle rakennetaan kenttä, missä käsitellään ja välivarastoidaan kaivuumaita, betonia ja asfalttia. Alueella käsiteltävien ainesten määrä on enimmillään 5 000 m3 vuodessa, joista kaivuumaiden osuus on noin 3 000 m3, betonin 1 000 m3 ja asfaltin osuus 100 m3. Ilomantsintien varteen rakennetaan tilan kohdalle myös meluvalli.

Viereiselle tilalle Haapala 26:132 tultaisiin myös läjittämään puhdasta lunta. Alueelle tuotavan lumen määrä on vuodessa noin 1500 m3.

Lähin asuinrakennus on noin 150 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta.

Asiakirjat ovat nähtävillä 7.1.2019 – 6.2.2019 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros).

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 6.2.2019. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen Muuntamontie 6, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@joensuu.fi.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Laura Pekki p. 044 576 7220, laura.pekki@joensuu.fi
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 0503768584, jari.leinonen@joensuu.fi

4.1.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Liitteet:

Asemapiirros

Toiminnan kuvaus


 


« Back