"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Vireillä meluilmoitus Kuunari Elina

« Back
Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä ovat vireillä seuraava Ympäristönsuojelulain 118§:n mukainen ilmoitusasia:

Musiikkitapahtumat Kuunari Elinalla 30.4. – 30.8.2018
Tapahtumapaikka: Elielinkuja, Länsisatama Joensuu

Ilmoituksessa esitetään tapahtuma-ajoiksi seuraavaa:

Tapahtumia sunnuntaisin - torstaisin klo 15.00 - 22.00 ja perjantaisin ja lauantaisin klo 15.00 - 23.00 sekä 29.6, 30.6, 11.7 - 14.7, 21.7, 10.8 ja 24.8 klo 15.00 - 24.00

Ilmoitukset ovat nähtävänä 13.4. - 2.5.2018 Joensuun Kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoite Muuntamontie 6, 2. kerros, 80100 Joensuu.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 2.5.2018 mennessä ympäristönsuojeluyksikköön osoitteella Muuntamontie 6, 80100 Joensuu tai
sähköpostitse jari.leinonen@joensuu.fi

Lisätietoja:    
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 12.4.2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

« Back