"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Virallinen kuulemistilaisuus yläkoulujen yhdistämisestä Enon ja Uimaharjun alueella

« Back

Joensuun kaupungissa on vireillä yläkoulujen yhdistäminen Enon ja Uimaharjun alueella.

Virallinen kuulemistilaisuus tähän liittyen järjestetään maanantaina 20.11.2017 kello 18.00 Enon koulukeskuksen ruokalassa.

Asian johdosta varataan niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa, tilaisuus kirjallisesti esittää Joensuun kaupungin hyvinvointilautakunnalle 5.12.2017 mennessä tietoja, kysymyksiä tai mielipiteitä, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto päättää asiasta.

Lisätietoja asiasta saa hyvinvointijohtaja Riitta Huurinaiselta, puh. 0400 152 323.

Joensuu 15.11.2017

Joensuun kaupunki
Hyvinvointilautakunta


« Back