"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Torikatu 34:n asemakaavan muutos valmisteilla

« Back

Torikatu 34. Asemakaavan muutos koskee II kaupunginosan korttelin 14 tonttia 5 Torikadun ja Sairaalakadun kulmauksessa.

Kaavaluonnosta esitellään 4.12.2017 klo 18.00 alkaen Carelicumin auditoriossa (käynti Torikatu 21 C).

Asemakaavaluonnos on nähtävänä 23.11.–18.12.2017 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5) ja kaupungintalolla (Rantakatu 20). Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 18.12.2017 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen (Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköposti kaavoitus@jns.fi).

Lisätiedot: maankäytön suunnittelija Sanna Seppänen, puh. 050 435 3541, sanna.seppanen@jns.fi.

Tietoa kaavasta: www.joensuu.fi/kaavoitus.

Joensuu 22.11.2017

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Back