"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Suistamonkadun asemakaavan muutos valmisteilla

« Back

Suistamonkatu. Asemakaavan muutos koskee Niinivaaran (5) kaupunginosan korttelin 555 tonttia 11 ja korttelin 559 tonttia 1 sekä katualuetta.

Kaavaluonnosta esitellään 6.3.2018 klo 18.00 kaupunkirakennepalveluiden kokoushuone Laturissa osoitteessa Muuntamontie 5 Joensuu.

Asemakaavaluonnos on nähtävänä 1.3.–26.3.2018 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5) ja kaupungintalolla (Rantakatu 20). Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 26.3.2018 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen (Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköposti kaavoitus@joensuu.fi).

Lisätiedot: maankäytön suunnittelija Kimmo Kymäläinen, puh. 050 349 4920, kimmo.kymalainen@joensuu.fi.

Tietoa kaavasta: www.joensuu.fi/kaavoitus.

Joensuu 28.2.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Back