"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Noljakantien kiertoliittymän asemakaavan muutos käynnistyy

« Back

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen Noljakantien, Kosti Aaltosen tien ja Marjalantien risteykseen.

Kaavahanketta esitellään 13.2.2019 klo 17.00 alkaen Noljakan koululla (Noljakankaari 19).

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävinä 7.2. – 4.3.2019 seuraavissa paikoissa:

Asiasta voi jättää mielipiteen viimeistään 4.3.2019 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Lisätiedot: maankäytön suunnittelija Kimmo Kymäläinen, kimmo.kymalainen@joensuu.fi, puh. 050 349 4920

Joensuu 6.2.2019

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Back