"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Uutiset

Joensuun kaupungin toiminnasta kertovat tiedotteet ja uutiset kootusti yhdellä sivulla.

« Back

Myönnetty ympäristölupa eläinsuojalle Jaakko ja Laura Willman

« Back
Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.11.2017 § 96 myöntänyt Jaakko ja Laura Willmanille ympäristöluvan eläinsuojalle, ositteessa Huhtilammentie 251, Huhtilampi

Ympäristölupa koskee olemassa olevan eläinsuojan toiminnan muuttamista. Nykyistä 120 vasikan välikasvattamoa laajennetaan niin että vasikoiden kasvatus
paikko ja tulee olemaan yhteensä 600 kpl. Samalla rakennetaan kaksi uutta eläinsuojaa ja niiden yhteyteen katetut lantalat.

Päätösten julkipanopäivä on 16.11. ja antopäivä on 17.11.2017. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli 18.12.2017 mennessä.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan eli 17.11.–18.12.2017 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros).

Päätökseen voi tutustua myös Joensuun kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.joensuu.fi > Ajankohtaista > Esityslistat ja pöytäkirjat.

Valituskirjelmä tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeudelle osoite:
Korsholmanpuistikko 43, VAASA, Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA.
Valituskirjelmä tulee toimittaa 18.12.2017 mennessä.

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p.050 376 8584, jari.leinonen@jns.fi.

Joensuussa 16.11.2017

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

« Back