"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Myönnetty ympäristölupa eläinsuojalle Jaakko ja Laura Willman

« Back
Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.11.2017 § 96 myöntänyt Jaakko ja Laura Willmanille ympäristöluvan eläinsuojalle, ositteessa Huhtilammentie 251, Huhtilampi

Ympäristölupa koskee olemassa olevan eläinsuojan toiminnan muuttamista. Nykyistä 120 vasikan välikasvattamoa laajennetaan niin että vasikoiden kasvatuspaikko ja tulee olemaan yhteensä 600 kpl. Samalla rakennetaan kaksi uutta eläinsuojaa ja niiden yhteyteen katetut lantalat.

Päätösten julkipanopäivä on 16.11. ja antopäivä on 17.11.2017. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli 18.12.2017 mennessä.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan eli 17.11.–18.12.2017 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros).

Päätökseen voi tutustua myös Joensuun kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.joensuu.fi > Ajankohtaista > Esityslistat ja pöytäkirjat.

Valituskirjelmä tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeudelle osoite:
Korsholmanpuistikko 43, VAASA, Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA.
Valituskirjelmä tulee toimittaa 18.12.2017 mennessä.

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p.050 376 8584, jari.leinonen@jns.fi.Joensuussa 16.11.2017


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

« Back