"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Louhelankatu 15:n asemakaavan muutos valmisteilla

« Back

Louhelankatu 15. Asemakaavan muutos koskee IV kaupunginosan korttelin 68 osaa Länsikadun ja Louhelankadun kulmauksessa.

Kaavaluonnoksesta voi tulla keskustelemaan kaavoittajan vastaanotolle 11.12.2017 klo 15.30 ja 17.30 välisenä aikana Joensuun yhteiskoulun lukion luokassa 2128 (Papinkatu 3).

Asemakaavaluonnos on nähtävänä 30.11.2017–2.1.2018 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5) ja kaupungintalolla (Rantakatu 20). Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 2.1.2018 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen (Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköposti kaavoitus@jns.fi). Lisätiedot: maankäytön suunnittelija Sanna Seppänen, puh. 050 435 3541, sanna.seppanen@jns.fi.

Tietoa kaavasta: www.joensuu.fi/kaavoitus.

Joensuu 29.11.2017

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Back