"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Uutiset

Joensuun kaupungin toiminnasta kertovat tiedotteet ja uutiset kootusti yhdellä sivulla.

« Back

Laulurinteelle tehdään kehityssuunnitelma - millaisen Laulurinteen sinä haluaisit?

« Back

Laulurinteelle laaditaan kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on luoda alueelle houkuttelevat puitteet tapahtumien järjestämiseen ja toisaalta lisätä alueen käyttöä vapaa‐ajanviettopaikkana niin kesällä kuin talvella.

Lisäksi tavoitteena on parantaa alueen toimijoiden yhteistyötä ja silläkin keinolla tehostaa alueen käyttöä.

Kerro omat ideasi mobiilisovellus Purossa

Kaupunkilaiset ja alueen toimijat halutaan ottaa mukaan kehittämissuunnitelman laadintaan heti alusta asti. Ensimmäisiä kehitysideoita ja kommentteja kerätään parhaillaan kaupungin mobiilisovellus Purossa. Puro on maksuton, kaikille avoin sovellus älypuhelimiin, jonka saa ladattua sovelluskaupasta.

Kehittämissuunnitelman teko etenee tämän jälkeen vaiheittain. Asukaskyselyn jälkeen lähialueen toimijoille järjestetään työpaja, jossa ideoidaan alueen kehittämiskohteita ja kyselyssä saatuja ehdotuksia jatkotyöstetään konkreettisempaan muotoon.

Jo nyt tiedetään, että Laulurinteen alue tarvitsee ensisijaisesti kunnallisteknistä suunnitelmaa, muun muassa vesi‐ ja viemäritarpeita on paljon. Isot tapahtumat ovat Laulurinteen ydintä, mutta niiden lisäksi alueen perustoimintojen tulisi olla kunnossa.

Tekeillä oleva kehittämissuunnitelma ei kuitenkaan käsitä pieniä akuutteja korjauksia, vaan pidemmän aikavälin kehittämistarpeita.

Alustavan aikatauluarvion mukaan Laulurinteen kehittämissuunnitelma val-mistuu ensi toukokuussa.

Päivitetty 11.12.2017

« Back